Skip to main content

Helsingborgs stads skolor i unikt forskningssamarbete

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2016 10:52 CET

Nu kliver Helsingborgs stads skolor tillsammans med Stockholms stad, AcadeMedia, Kunskapsskolan och Nacka kommun in i ett långsiktigt partnersamarbete med Ifous – skolbranschens eget forskningsinstitut.

Tillsammans representerar dessa skolhuvudmän cirka 1 500 skolor, 300 000 elever och 30 000 lärare.

- Vi har goda erfarenheter av att samarbeta med både kommunala och fristående verksamheter. Vi är alla huvudmän som bär ett stort ansvar för att rusta våra barn och elever för framtiden. Klart att vi vill vara med i detta spännande samarbete, säger Ing-Marie Rundwall, utbildningsdirektör i Helsingborg.

Partnersamarbetet ska fokusera på praktiknära forskning i skolan för att bättre kunna möta framtidens utmaningar. Hur förbättrar vi undervisningen och hur gör vi skolan likvärdig för alla?

Helsingborgs stads skolor har redan tidigare samarbetat med Ifous och har deltagit i ett antal forskningsstudier, till exempel kring inkluderande lärmiljöer samt digitalisering. Vi tycker det är grundläggande att verksamheten bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi vill veta, inte gissa, vad som fungerar och inte. Med detta partnerskap skapar vi ännu bättre förutsättningar för ett gott samarbete mellan den vetenskapliga akademin och oss som möter eleverna varje dag.

- Samarbetet innebär att vi tillsammans kan bli en branschens röst, en röst som vågar lyfta både allt det positiva arbete som görs i skolorna idag, och det som inte fungerar, säger Ing-Marie Rundwall. Skolbranschen har haft svårt att göra sig hörd i den offentliga diskussionen om skolans utveckling, och detta ser vi som en möjlighet att nå fram med våra kunskaper och erfarenheter.

Vad är Ifous?

Ifous är en förkortning för innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. Ifous är ett oberoende forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola samt stärker konkurrens- och innovationsförmågan i ett nationellt och internationellt perspektiv. 

För mer information

Kontakta utbildningsdirektör Ing-Marie Rundwall

Telefon 042-10 54 67
Epost ing-marie.rundwall@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.