Skip to main content

​Helsingborgs Stadsatlas i en karta som öppen data

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2016 07:00 CEST

Idag släpper vi Helsingborgs Stadsatlas som öppen data. Den innehåller information om skolor, parkeringsplatser, gällande detaljplaner, bevarandeprogram, fastighetsgränser och stompunkter med mera. Detta är tredje omgången av geografisk information som Helsingborgs stad släpper som öppen data.

Helsingborgs Stadsatlas innehåller olika kartskikt med geografiskt läge och kringinformation om en stor del av stadens platser, anläggningar, program och planer. Vi gör en omfattande mängd information mer tillgänglig än tidigare genom att släppa den som öppen data till nytta för både allmänheten och företag i olika sammanhang. Bättre tillgång till information om gällande detaljplaner, fastighetsgränser och stompunkter kan till exempel underlätta för mäklare, byggföretag och privatpersoner som ska söka bygglov, bygga nytt eller sälja sin fastighet.

- Den information vi släpper nu som öppen data bidrar till ytterligare transparens, mer effektivitet och bättre service i vår verksamhet. Tidigare har företag till exempel behövt beställa information om stompunkter av oss och betala för den. Nu kan de hämta geografiskt säkerställd information själva utan att behöva ha kontakt med staden, säger Kristian Bergstrand, GIS-ingenjör på stadsbyggnadsförvaltningen.


Om öppna geodata och projektet Platsen

Helsingborgs stad vill med öppna data skapa förutsättningar för en transparent och öppen förvaltning av staden. För vårt interna arbete tar vi kontinuerligt fram data som beskriver staden och dess verksamheter. En stor del av den datamängden är geografisk och kallas ofta för geodata. Efterfrågan på geodata är stor internt och vi satsar mycket på att öka nyttan. I samband med projektet Platsen Helsingborg har vi etablerat en ny plattform för geografisk information för Helsingborgs stad och en del av det arbetet har syftat till att på ett enkelt vis kunna erbjuda öppen geodata. Tidigare har vi erbjudit flygbilder eller ortofoton med hög upplösning i tiff-format, staden i Minecraft, kommunala byggnader i 3D och över en miljon gatubilder via tjänsten Mapillary.


För mer information kontakta:
Kristian Bergstrand, GIS-ingenjör, stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 75 19, e-post: kristian.bergstrand@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Bifogade filer

PDF-dokument