Skip to main content

Helsingborgskoncernens delårsbokslut visar på stabil ekonomi

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2016 08:32 CEST

Delårsbokslutet visar att Helsingborgs stads koncern har bra verksamhetsresultat och en stabil ekonomi.

Delårsbokslutet visar att Helsingborgs stads koncern har bra ett verksamhetsresultat och en stabil ekonomi. Den samlade resultatprognosen för koncernen innebär ett resultat på 446 miljoner kronor efter finansiella poster och skatt, att jämföra med föregående års utfall på 489 miljoner. Efter bolagsskatt kvarstår ett nettoresultat på 375 miljoner kronor.

Stadens resultatprognos på 130 miljoner ingår i koncernens resultat och understiger budget med sex miljoner kronor. De största budgetavvikelserna som påverkar stadens resultat är att nämnderna tillsammans kommer att använda cirka 85 miljoner av tidigare års överskott. Detta motverkas av att pensionskostnader totalt förväntas bli 30 miljoner lägre samt att skatteintäkterna ökar med 45 miljoner. Helårsprognoserna för nämnderna ligger sammantaget på 35 miljoner kronor bättre än budget.

– Vi har en stabil ekonomi i Helsingborg även om helårsprognosen på 130 miljoner kronor ligger strax under vårt budgeterade resultat. Vi har en snabb befolkningstillväxt och räknar med att den kommer att hålla i sig i flera år. Därför har vi nu ett högt tempo i våra investeringar, ett flertal förskolor och skolor är under ny- och ombyggnad. Skatteintäkterna ökar med befolkningstillväxten och bidrar starkt till finansieringen av våra ökade lokalkostnader, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.

Helsingborgs starka tillväxt blev även uppmärksammat med ett pris under sommaren då Helsingborgs stad fick ta emot priset som Årets tillväxtkommun. Priset delades ut av Arena för tillväxt under Kommek-mässan i Malmö i augusti 2016.

– Detta är ett pris som vi alla har all anledning att vara stolta över. Tillväxt är viktigt för alla kommuner. Det är grunden för ett stabilt skatteunderlag och ger oss möjligheter att vidareutveckla staden och öka livskvaliteten för alla som bor och verkar i Helsingborg. I årets delårsbokslut finns flera resultat som går i rätt riktning. Bland annat inom skolan. Ett av de viktigaste är att vi brutit den negativa trenden och att andelen elever med behörighet till gymnasieskolan har ökat, även det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 i stadens skolor fortsätter att stiga för fjärde året i rad och examensfrekvensen i gymnasieskolan har ökat, främst inom de högskoleförberedande programmen, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.


Här kan du läsa hela delårsbokslutet.


För mer information kontakta:
Ulf Krabisch, ekonomidirektör, Helsingborgs stad, telefon 070-258 59 92.

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.