Skip to main content

HH Cirkusskola 2013 i Helsingborg och Helsingör

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2013 06:00 CEST

Varje sommar sedan 2010 har stadsdelarna Drottninghög i Helsingborg och Vapnagård i Helsingør i samarbete med Cirkus Panik genomfört Cirkusskolor för barn mellan 8-12 år. Nu är det dags igen!

Nytt för 2013 är att cirkusskolorna kommer avsluta veckan med en stor gemensam dansk-svensk cirkusföreställning dit alla är välkomna. Detta sker i Kulturhamnen i Helsingør söndag 11/8 kl.14.00 och det är fri entré för alla. Under dagen visas också en fotoutställning utanför Kulturvarvet från föregående års cirkusskolor. 

Cirkusskolorna på Drottninghög och Vapnagård är gratis att delta i. Varje år deltar ca 170 barn, fyra timmar om dagen. Vad gäller Drottninghög startar skolan lördag 3/8. Barnen avslutar  med föreställning tisdag 6/8 kl 13, då föräldrarna är välkomna.
Onsdag 7/8 reser sedan cirkusbarnen från Helsingborg till Helsingör för en gemensam heldagsworkshop på Vapnagård, vilket är upptakten för cirkusskolan där.

Syftet med Cirkusskolan är att
- skapa möjlighet för barn med olika bakgrund, att mötas och interagera genom cirkusaktiviteter som skapar stolthet, glädje och gemenskap.
- aktivera stadsdelarnas barn i en annorlunda och medskapande kulturaktivitet.
- öka barnens intresse, nyfikenhet och gemenskap över Sundet.
- stärka sammanhållningen genom att öppna upp bostadsområdena för barn från andra delar av staden.
- bidra till att Drottninghög och Vapnagård omtalas i positiva ordalag.
- ge barn och föräldrar goda upplevelser.

Projektet är ett samarbete mellan Helsingborgs stad och Helsingörs kommun.
Samarbetsparter i Helsingborg är: Kultur Helsingborg, Fritid Helsingborg, Projekt DrH, Helsingborgshem AB, Svenska Kyrkan.

Mer information
Cecilia Westander
Kultur i stadsdelar
tfn 042 – 10 69 79
cecilia.westander@helsingborg.se

Helsingborg är skapande och gemenskap, intiativ och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Här växer både människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något.