Skip to main content

HH-förbindelsen - en nationell angelägenhet

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 13:56 CEST

Pressmeddelande från stadsledningsförvaltningen

Med sitt unika geografiska läge är Öresundsregionen en av de viktigaste knutpunkterna för godstransport i norra Europa. Ökande godsmängder till och från Skandinavien, bland annat till följd av Fehmarn Bält-förbindelsen, riskerar att skapa flaskhalsar och hämma regionens utveckling. En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör gör det möjligt att transportera mer gods på järnväg och få bort flaskhalsar för godstransporter på lastbil.
Som en del i Helsingborgs stads medverkan i Öresundshuset och Almedalsveckan diskuteras frågorna: hur kan en självfinansierad fast HH-förbindelse i bidra till mer hållbara och effektiva transporter? Samt: har Sverige råd att avstå en andra fast förbindelse över Öresund? 

Danmark och Sverige har båda antagit en grön transportpolitik för att skapa ett mer miljövänligt transportsystem. Öresundsregionens unika förutsättningar gör det möjligt att skapa en grön transportkorridor med effektiva, flexibla och klimatvänliga transportlösningar. För att detta ska bli verklighet måste kapaciteten i infrastruktursystemet ökas och mer gods flyttas över från lastbil till godståg. Samtidigt måste långsiktiga lösningar för de kapacitetsproblem och flaskhalsar som kommer uppstå när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar hittas. En fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg är en förutsättning för att uppfylla dessa förutsättningar. 

– En fast HH-förbindelse bidrar till att stärka tillväxten och den svenska ekonomin. Samtidigt skapas möjligheter för mer miljövänliga transporter och bättre godsflöden till och från Skandinavien. Ökad kapacitet för gods ger även bättre passagerartrafik när flaskhalsarna på Öresundsbron försvinner., säger Peter Danielsson (M) kommunstyrelsens ordförande, Helsingborgs stad. 

Debatt och mingel
I Öresundshuset, Visby Almedalen, tisdag 2/7 diskuteras frågan om hur en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör kan bidra till att Sverige når sina miljö- och transportmål, samtidigt som svensk konkurrenskraft säkras i framtiden. Självfinansierad infrastruktur och hållbara transporter till kontinenten - har Sverige råd att avstå?
Tisdag 2/7 2013 16:30 - 17:30 i Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby (vid Donners plats). 

Seminariet livesänds så att även de som inte är på plats i Almedalen kan ta del av det: http://bambuser.com/channel/Oresundshuset
Deltagare: Maria Wetterstrand, Samhällsdebattör fd språkrör för Miljöpartiet. Peter Danielsson, Kommunstyrelsens ordförande (M), Helsingborgs stad. Mats Nyblom, VD, Hector Rail. Susanne Larsen, Ordförande, HH-gruppen. Trine Grönlund, Moderator. 

Kontakt: Angelica Nilsson, 042-10 22 82, 0732-31 18 65, angelica.nilsson@helsingborg.se