Skip to main content

HH-samarbetet gynnar näringsliv och invånare

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 13:12 CEST

Det långsiktiga HH-samarbetet mellan Helsingborg och Helsingør syftar till att öka integrationen mellan städerna och förverkliga visionen om en sammanhållen stad år 2035. Mycket samarbete pågår för att öka integrationen och skapa goda förutsättningar för företag, invånare och besökare.

HH-samarbetet som funnits sedan 1995 syftar till att skapa tillväxt och bra levnadsvillkor för alla som bor i den norra delen av Öresundsregionen och framför allt i kommunerna Helsingør och Helsingborg. Gemensamt har kommunerna tagit fram strategin om en sammanbunden stad 2035. Vidare har arbetet lett till flera konkreta samarbeten för att öka integrationen i regionen.

Med udgangspunkt i den fælles HH-strategi ”En sammenbunden stad 2035” arbejder Helsingborg og Helsingør kommuner på at udarbejde en planstrategi, der skal konkretisere, hvordan vi sammen kan styrke vækst og udvikling. HH-planstrategien skal give et fysisk overblik overudvikling af de fælles styrker og over hvordan vi bliver bedre til at supplerehinanden. Det handler om, at tænke klogt og langsigtet i forbindelse med strategisk udvikling og kommunale investeringer; måske er der kun 4 km borte – i den anden del af den sammenbundne stad - nogle oversete muligheder, der kan opfylde behovet?

Tre spor skal sikre vi når i mål:
·  Bo. I HH er der spot på livskvalitet. DU er tæt på både storbyen og på kyst og natur – og der rige muligheder for indkøb, kultur og fritidstilbud i hverdagen.
·  Bevæge. Bevægelse af varer, mennesker og viden er grundlag for vækst og udvikling. Vi ligger i et knudepunkt for bevægelse i mange former og retninger.
·  Besøge. HH skal være det foretrukne sted at besøge, uanset om du er virksomhed med konferencebehov eller udenlandsk turist.

I år arrangerar Familjen Helsingborg Näringslivsdagarna- Business week tillsammans med Helsingörs kommun och flera danska och svenska organisationer.

–  Genom den här satsningen vill vi bland annat synliggöra näringslivspotentialen i den norra delen av Öresundsregionen. Med andra ord skapa en plattform för näringslivet på båda sidor om sundet att mötas, säger Peter Danielsson, (M) kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

–  Med de konkrete projekter er vi godt i gang med at etablere ”faste forbindelser” mellem gode naboer. Vi har haft en lang tradition for dialog med Helsingborg Stad. Og nu er det på tide at vi styrker forbindelsen mellem vores erhvervsliv, så vi får en stærk Øresundsregionen til glæde for begge lande. Det giver vækst og nye arbejdspladser, siger Benedikte Kiær, (C) borgmester i Helsingør Kommune.


Ett annat konkret exempel är den gemensamma satsningen på kulturupplevelser som ska knyta samman städerna och öka utbudet för att göra oss mer attraktiva för både invånare och besökare. HH Cityclub och samarbetet med Scandlines erbjuder en möjlighet att inom ramen för HH samarbetet utveckla och marknadsföra kulturupplevelser, evenemang, aktiviteter, idrott, shopping och turism.


För mer information, kontakta
Peter Danielsson, (M) kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad
+46 42-10 50 87, peter.danielsson@helsingborg.se

Benedikte Kiær, (KF) borgmästare i Helsingør kommune
+45 4928 2000, bki11@helsingor.dk

Jes Svare, Head of Travel på Scandlines
+45 40 25 34 48 jes.svare@scandlines.se

Stella Hansen, centerchef, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Helsingør Kommune
+45 25 31 23 79, sha11@helsingor.dk

Renée Mohlkert, utvecklingsdirektör i Helsingborgs stad
+46 42-10 33 99, renee.mohlkert@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.