Skip to main content

HH-undersökning ger optimistiska reaktioner i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 08:32 CET

Helsingborgs politiska ledning välkomnar regeringens undersökning om en ny fast förbindelse över Öresund. Samtidigt poängterar man betydelsen av ett högt tempo i det fortsatta arbetet.

Undersökningen ”Ny fast förbindelse över Öresund” överlämnades i augusti från Trafikverket till näringsdepartementet och presenterades den 11 november. Undersökningen fastslår behovet av en ny fast förbindelse över norra Öresund, vilket välkomnas av Helsingborgs politiska ledning som länge pekat på det nationella intresset i frågan.

–        Rapporten visar att förbindelsen är en angelägen och bra affär för hela Sverige. En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör stärker Sveriges förbindelser till omvärlden och skapar ökade möjligheter till hållbara transporter, tillväxt och fler arbetstillfällen. Liksom Öresundsbron, som trots höga investeringskostnader blivit lönsam på kort tid, kan den betalas med brukaravgifter. Kostnaden behöver inte bäras av den ordinarie infrastrukturbudgeten, kommenterar Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Att regeringen låter Trafikverket arbeta vidare med frågan i Kapacitetsutredningen möts också med gillande från Helsingborg. Samtidigt månar stadens politiska ledning om att den fortsatta processen inte saktar ner. Man ser gärna att regeringen inom kort verkar för ett närmande till Danmark, den andra avgörande parten i jätteprojektet.

–        Detta är den första undersökningen men just därför är det angeläget att snabbt komma framåt. Nu hoppas vi på en gemensam svensk-dansk utredning, där båda länders regeringar deltar och banar väg för en konkret fas i arbetet. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen har redan välkomnat att HH-planeringen startar 2012.Alla prognoser för Öresundsbron visar att kapaciteten på bron en dag når taket. Oavsett om det sker 2020 då Fehmarn Bältförbindelsen ska öppna, 2025 eller 2030 så är det hög tid att börja planera nu, säger Mikael Skoog (S), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Bakgrund

I juli -10 gav regeringen i uppdrag till Trafikverket att utreda behovet av och möjligheterna i en ny fast förbindelse över norra Öresund. I utredningsarbetet ingick en svensk-dansk tjänstemannagrupp på departementsnivå som rådgivare och referensgrupp.

Mer information
Peter Danielsson (M) kommunstyrelsens ordförande 042-10 50 87
Mikael Skoog (S) kommunstyrelsens vice ordförande 042-10 59 67