Skip to main content

Höga förväntningar på ny kulturchef

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 09:02 CEST

Vill du hålla i rodret i en av Sveriges kulturtätaste städer? I veckan drar Helsingborgs stad igång jakten på en ny kulturchef. På önskelistan står ledarskapsegenskaper och ett stort intresse för kultur.

Helsingborgs stad är den kommun i Sverige som satsar mest pengar per invånare på kultur. Den politiska majoriteten ser kulturen som en viktig drivkraft för att uppfylla sitt övergripande mål - att göra Helsingborg till den mest attraktiva staden för invånare och företag.

- Vår vision är att kulturlivet i Helsingborg ska upplevas som inspirerande, tillgängligt och utvecklande, säger Anders Lundström (kd), kulturnämndens ordförande.

För att bättre kunna styra mot dessa mål, beslutade kulturnämnden i juni 2007, att förändra organisationen av stadens kulturverksamheter. Genom att slå samman utvalda delar av administrationen ville man dels åstadkomma en helhetssyn i arbetet och dels få ekonomiska samordningsvinster.

Den nya organisationen ska i sin helhet vara rullande i februari och nuvarande kulturchef Disa Åberg har under det senaste året lagt mycket kraft på att få alla pusselbitar på plats innan hon slutar.

- Förändringar av stora organisationer är alltid krävande. Det tar tid innan alla medarbetare har funnit sig tillrätta. Nu behövs en visionär och samlande kraft som kan föra organisationen framåt, säger Jörgen Fransson, personaldirektör Helsingborgs stad.

Vid sidan av krav på yrkeskompetens har Helsingborgs stad höga förväntningar på effektivitet, handlingskraft och social kompetens. Högt på önskelistan av egenskaper hos den nya kulturchefen, har man också satt förståelse för olika intressenters behov och samordningsförmåga. Att den nya kulturchefen ska ha så kallad förändringskompetens säger kanske sig självt.

Förväntningarna är alltså höga men kulturnämndens ordförande Anders Lundström har tillförsikt när det gäller att få in ett underlag av kompetenta kandidater:

- Vi har stora utmaningar framför oss, men också fantastiska möjligheter! Helsingborgs stad har ett exceptionellt brett och rikt kulturregister att spela med. Vi har några av landets främsta kulturinstitutioner och ligger mitt i en region som sjuder av möjligheter. För rätt person är detta ett drömjobb, säger Anders Lundström, kulturnämndens ordförande.

Den första platsannonsen kommer att införas på torsdag denna vecka. Annonserna kommer att införas både i lokal- och rikspress. Ansökningstiden pågår till 10 oktober och förhoppningen är att rekryteringen ska vara klar redan i november.

För närmare beskrivning av tjänsten: www.offentligajobb.se

För mer information:

Anders Lundström (kd) Jörgen Fransson

Kulturnämndens ordförande Personaldirektör, kommunstyrelsens förvaltning

Telefon: 0768-870638 Tel: 042-10 77 51

E-post: anders.lundstrom@helsingborg.se E-post: jörgen.fransson@helsingborg.se