Skip to main content

Höga halter av PFAS i skidvallor och smink – 8 varor riskerar förbud nästa år

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2019 17:48 CET

Sju av nio kontrollerade skidvallor hade så höga halter av PFAS att de inte skulle få tillverkas eller säljas i EU efter 4 juli 2020. Foto: Miljöförvaltningen, Stockholms stad

Skidvallor och smink innehåller högfluorerade ämnen, PFAS som är skadliga för både hälsa och miljö. Det visar analyser från ett gemensamt tillsynsprojekt där miljöförvaltningen i Helsingborgs stad och tre andra städer deltog. Sju av nio kontrollerade vallor hade så höga halter att de inte skulle få tillverkas eller säljas i EU efter 4 juli 2020. En foundation som kontrollerades i Helsingborg innehöll också halter av PFAS över det kommande förbudet. 

Miljöförvaltningarna i Helsingborg, Malmö, Göteborg och Stockholm besökte under förra året 86 butiker som säljer skidvallor, kosmetiska produkter och mattor i ett gemensamt projekt för kemikalietillsyn. Fokus vid tillsynsbesöken var att kontrollera om varorna innehöll PFAS och om kosmetiska produkter var korrekt märkta.

Kontrollerna visar att sju skidvallor och en foundation innehöll så höga koncentrationer att de inte skulle få tillverkas eller säljas inom EU efter den 4 juli nästa år, då ett nytt EU-förbud börjar gälla. Nästan 30 procent av de kosmetiska produkterna hade också brister i märkningen.

– Vid tillsynsbesöken kontrollerar vi innehåll och märkning. Sedan informerar vi om kemikalier i varorna. Målet är att få butikerna att själva ställa högre krav på innehållet vid inköp från sina leverantörer, så att vi tillsammans kan trycka på för att nå ett giftfritt samhälle, säger Helena Carnerup miljöinspektör på miljöförvaltningen i Helsingborgs stad.

37 olika varor analyserades

PFAS är ett samlingsnamn för högfluorerade, syntetiska kemikalier. Nästa års EU-förbud gäller ämnet PFOA (perfluoroktansyra) och ämnen som kan omvandlas till det. PFOA är reproduktionsstörande och misstänks vara cancerframkallande för människor.

I projektet analyserade miljöförvaltningarna sammanlagt 37 olika varor: 8 mattor, 9 skidvallor och 20 kosmetiska produkter. 29 av varorna innehöll PFAS, men oftast i mycket låga halter. Resultatet för skidvallorna visar däremot att en stor del av sortimentet ute i butikerna inte ser ut att klara begränsningarna i EU-förbudet. En foundation av ett vanligt märke på marknaden, som kontrollerades i Helsingborg innehöll också halter av PFAS över det kommande förbudet.

Kosmetiska produkter saknade varningstexter

I tillsynprojektet granskades märkningen av över 500 kosmetiska produkter. 135 av produkterna hade minst en brist i märkningen, där den vanligaste var att varningstexter på svenska saknades.

– Det är allvarligt att många produkter saknar varningstexter på svenska, innehållsförteckning eller namn och adress till ansvarig person. Den informationen är viktig för konsumenternas säkerhet och för att de ska kunna göra ett informerat val när de köper en produkt, säger Helena Carnerup.

I Helsingborg besökte miljöförvaltningen 19 butiker, analyserade innehållet i fem varor och kontrollerade märkningen av 174 kosmetiska produkter. Bara tre av produkterna hade information om PFAS i innehållsförteckningen.

Efter kontrollerna fick två butiker betala en miljösanktionsavgift på grund av brister i märkningen. Att fler sanktionsbeslut inte togs beror på alla brister inte direkt leder till en avgift.

Läs den bifogade rapporten om tillsynsprojektet nedan. Fakta om PFAS

Högfluorerade ämnen, PFAS, (Perfluorinated Alkylated Substances) är ett samlingsnamn för cirka 3000 industriellt framställda kemikalier som använts sedan 1950-talet. PFAS finns i ett stort antal konsumentprodukter, som till exempel impregneringsmedel, rengöringsmedel, skidvallor, kosmetika, vaxer, bekämpningsmedel och brandsläckningsskum. Kemikalierna används främst för att de är vatten-, smuts- och fettavvisande och för att de är extremt motståndskraftiga mot kemisk och biologisk nedbrytning.

PFAS som läcker ut från industrin eller från konsumentvaror bryts ner mycket långsamt eller inte alls. Det innebär att ämnena kommer att finnas i natur och människor för en lång tid framöver. PFOA (perfluoroktansyra), som tillhör gruppen PFAS, misstänks vara cancerframkallande och har kopplats till störningar i reproduktion och till beteendeförändringar. Produkter med höga koncentrationer av PFOA och ämnen som kan omvandlas till det blir förbjudet att tillverka och sälja inom EU från den 4 juli 2020 när Reach-förordningen ändras.

Källor: Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen


Presskontakt:

Kristina Turkál, miljöinspektör, Helsingborgs stad
042 -10 50 33 , kristina.turkal@helsingborg.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.