Skip to main content

Högre kommunchefer välkomnas till skolbänken

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2012 12:26 CEST

Pressmeddelande från Skåne Nordväst 22 okt -12

Samarbetskommunerna i Skåne Nordväst vill öka utbildningsnivån i regionen.  En väg dit är att utbilda dem som har ansvar just för utbildningsfrågor. Campus Helsingborg bjuder nu in till kunskapsutbyte mellan beslutsfattare och forskare. 

Inom Skåne Nordväst tas nu flera initiativ för att öka kontaktytorna mellan beslutsfattare och forskarsamhället. I dagarna antog Helsingborgs stad en särskild strategi för att etablera staden som ett kunskapscentrum. Beslutsfattare med nära tillgång till aktuella forskningsrön har identifierats som ett viktigt inslag. Ett konkret steg tas nu från Campus Helsingborg som nu erbjuder skräddarsydda utbildningstillfällen för beslutsfattare från hela Skåne Nordväst. Avstampet görs i en seminarieserie med forskningsrön från skolvärlden.

– Utbildning och forskning på Campus Helsingborg sker i nära samverkan med omvärlden. Seminarieserien ger både forskare och chefer inom kommunerna i nordvästra Skåne nya kunskaper och kan leda till nya forskningsprojekt och kompetensutveckling, som utvecklar kommunerna och forskningen, säger rektor Jesper Falkheimer vid Campus Helsingborg.

–        Det här är en värdefull satsning från regionen som visar att vi menar allvar. Vi vill se samarbetet mellan kommuner och Campus konkretiseras och utvecklas in i framtiden. Att påbörja denna satsning med utbildningsfrågan är lysande, säger Peter Danielsson (M), ordförande i Skåne Nordväst.

Ämneslärarutbildning och utbildningsforskning är temat för det första seminariet den 23 oktober. På bjudlistan finns skolpolitiker, förvaltnings- och skolchefer, rektorer med flera. Alla med det gemensamt att de har inflytande över utbildningsmiljön i Skåne Nordväst. Utbildningarna syftar inte bara till teoretisk insikt i forskningsfrågor utan även handfast kunskap som kan användas i vardagen.

–         Den som arbetar i eller nära skolmiljön ska få med sig ny kunskap och idéer att ta med sig i vardagsarbetet, säger Jesper Falkheimer.

Fler utbildningstillfällen finns inplanerade under 2012 och hela 2013. Kommande ämnen är följder av valfrihet i skolvalet, elevhälsans roll, kreativitet och teknik och kommunikation i olika situationer.

Initiativet är en gemensam satsning från Skåne Nordväst och Campus Helsingborg.

Mer information
Jesper Falkheimer, rektor Campus Helsingborg, +46727-282214
Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg samt ordförande i Skåne Nordväst, tel 042-10 50 87
Thord Persson, samordnare Skåne Nordväst tel 042-10 50 54