Skip to main content

I Helsingborgs stad vill vi att barn gillar skogen!

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 08:42 CET

2011 har FN utlyst till skogens år. Det glädjer oss som jobbar med utbildning i miljöfrågor i Helsingborgs stad. Vi har mångårig erfarenhet av att jobba med skogen som tema och är så duktiga på detta att Linköpings Universitet förlagt delar av sin utomhuspedagogiska utbildning hos Miljöverkstaden i Helsingborg.

Vi tycker det är viktigt att så många barn som möjligt får lär känna och lära sig mer om skogen. Därför arrangerar Miljöverkstaden i Helsingborg varje år utbildningar för skolelever i årskurs fyra. Barnen får lära sig mer om skogen och inspireras till att arbeta med skogen och naturens kretslopp. Eleverna gör teckningar eller skriver dikter för att visa hur deras drömskog ser ut. Deras alster visas sedan på en utställning på Dunkers kulturhus under december och januari.

Under de stora planteringsdagarna den 3 och 4 maj i vår kan sedan alla elever få plantera ett träd. Eleverna lär sig vårda skogen och vad olika sorters träd kan användas till.
– Det är viktigt att eleverna känner att de är delaktiga i stadens liv och får göra något konkret för framtiden, säger Klas Nyberg, chef för Miljöverkstaden.

Att plantera mer skog är också ett politiskt mål för Helsingborgs stad. I det nya Miljöprogrammet (2011-2015) står det bland annat att 10 procent av stadens granskog ska ha ersatts med lövskog av lokalt ursprung.

Vill du veta mer om, eller besöka Miljöverkstadens unika verksamhet? Hör av dig!

För mer information, kontakta gärna:
Klas Nyberg, chef för Miljöverkstaden
070-396 66 31
klas.nyberg@helsingborg.se
www.helsingborg.se/miljoverkstaden