Skip to main content

Idag invigdes den nya Regnbågspromenaden

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 15:09 CEST

De enfärgade kuddarna och vimplarna som sommartid pryder Strandpromenaden har i år ersatts med regnbågsfärgade. Det är en symbolhandling i Helsingborgs visions riktning för den gemensamma staden.

Sedan kommunfullmäktige antog den nya visionen Helsingborg 2035 har staden arbetat i dess riktning mot den skapande, pulserande, globala, balanserande och gemensamma staden.

Färgerna i regnbågen representerar värden som mångfald, inkluderande, hopp och längtan. De regnbågsfärgade inslagen på Strandpromenaden är en viktig symbolhandling mot den gemensamma staden, som kännetecknas av gemenskap, jämlikhet och tolerans. En stad där det finns lika möjligheter för alla människor.

Regnbågsflaggan är även en stark symbol för HBTQ-rörelsen (förkortning av homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) där den står för stolthet och mångfald hos HBTQ-personer.

- HBTQ-personer är en utsatt grupp i samhället och därför vill vi bidra till att förbättra deras situation. Därför har staden inlett en dialog med RFSL i Helsingborg och stödjer ett pågående arbete som kartlägger unga HBTQ-personers situation i Helsingborg. Vi hoppas att dessa initiativ ska leda till konkreta förslag till förbättringar, säger Peter Danielsson, (M) kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.

Helsingborgs stad välkomnar satsningar och evenemang som sätter fokus på HBTQ-frågor. Ett konkret exempel är de planerade HBTQ-aktiviteterna, däribland en Prideparad, under stadsfesten Hx.

- Jag är glad för regnbågskuddarna och framför allt att staden vill fokusera mer på HBTQ-frågor. Det är viktigt att även ideella krafter som RFSL men också invånarna engagerar sig för att lyfta HBTQ-frågorna i Helsingborg. Det är först när vi arbetar tillsammans som det sker en verklig förändring, säger Lisa Olsson, ordförande i RFSL i Helsingborg, ledamot i RFSL:s förbundsstyrelse.

För mer information kontakta:
Peter Danielsson, (M) kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad,
telefon 042-10 50 87
Lisa Olsson, ordförande i RFSL i Helsingborg, telefon 0702 - 26 85 79


Om bilden:
På bilden syns Lisa Olsson, RFSL i Helsingborg samt Peter Danielsson, (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad liggandes i en regnbågsfärgad säck utmed Strandpromenaden, även numera kallad Regnbågspromenaden. Foto: Göran Svensson, Helsingborgs stad. Bilden är fri att använda enligt CC-BY.


Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.