Skip to main content

Inbjudan till pressmöte

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 08:59 CET

Idéforum, Campus Helsingborg och Helsingborgs stad presenterar en unik samarbetsform


Företagsteam

Tid: Onsdagen 28/2 klockan 0900


Plats: Lunds universitet Campus Helsingborg, Entrén, andra våningen.


För att säkerställa att näringslivets behov överensstämmer med utbildningens innehåll etablerar Campus Helsingborg, Helsingborgs stad och Idéforum nu konceptet Företagsteam. Studenter från alla årskurser och representanter för företagen kommer att arbeta tillsammans i teamen.

Lunds universitet Campus Helsingborg och Helsingborgs stad har en gemensam ambition om att studenterna vid Campus Helsingborg skall vara Sveriges mest anställningsbara och entreprenörsmässiga. Vikten av att utbildningar på alla nivåer har god förankring i det lokala näringslivet har vid upprepade tillfällen uppmärksammats i nordvästskånska media.

En viktig del är att ge studenterna en bred kontaktyta mot näringslivet i nordvästra Skåne för att säkerställa överensstämmelsen mellan näringslivets behov och utbildningens innehåll utan att för den skull överbelasta företagen och skapa en win-win situation.

För att möta detta behov etablerar nu Campus Helsingborg, Helsingborgs stad och Idéforum konceptet Företagsteam. Tanken är att sätta ihop team bestående av studenter från alla årskurser på utbildningarna samt representanter för företagen. Metodiken inom Företagsteam anknyter till Lunds universitets arbete med supplementary instructors, SI-metoden, och lärande student till student.

Företagsteam har under hösten 2006 startat sin försöksperiod och kommer i samband med terminsstart hösten 2007 att tillämpas fullt ut på den nystartade inriktningen inom datateknikutbildningen med inriktning mot logistik och IT.

Onsdagens pressmöte följer omedelbart på CeLITs frukostmöte där Johan Hessler från IKEA IT medverkar under rubriken "IKEA supplier integration". Under pressmötet får media möjlighet att träffa representanter för såväl företag, studenter och universitetet som Helsingborgs stad.


Kontaktpersoner för ytterligare information:


Patrik Stolt, Verksamhetsansvarig Idéforum, 042-14 10 19 eller patrik.stolt@ideforum.nu

Hans Taranger, Strategisk utvecklare Helsingborgs stad, 042-10 55 42 eller hans.taranger@helsingborg.se

Lise Jensen, Verksamhetsansvarig LTH Helsingborg, 042-35 67 03 eller lise.jensen@hbg.lth.se

Susanna Magnusson, Universitetsadjunkt ICOMM, 042-35 66 06 eller susanna.magnusson@icomm.lu.se

Anders Liss, Ordförande Ingenjörssektionen vid TLTH, 070-62 460 72 eller bjj05ali@student.lu.se

Bifogade filer

Word-dokument