Skip to main content

Järnvägsgatan renoveras i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2009 09:04 CEST

Nu är det dags för Järnvägsgatan i Helsingborg att genomgå samma omfattande renovering som skedde på Drottninggatan tidigare i våras.
På torsdag 6 augusti stängs Järnvägsgatan i Helsingborg för ett omfattande renoveringsarbete. Gatan kommer att vara avstängd i drygt 10 veckor för att under den tiden fräsas ned och förses med en helt ny beläggning.

Under denna tid kommer det ena körfältet att vara öppet för bussar och taxi, övrig trafik leds om via Bergaliden/Trädgårdsgatan alternativt Stenbocksgatan. Extra skyltning kommer att finnas vid de övergångsställen som under byggtiden kommer att vara obevakade, detta för att påminna de gående om att det trafikerade körfältet har dubbelriktad trafik.

I anslutning till att gatan stängs av kommer den att prydas med en gigantisk gatumålning (en del av Helsingborgs gatuteaterfestival).


För ytterligare information om vägarbetet:
Per Persson projektledare, Stadsbyggnadsförvaltningen, tel 042 -10 58 12

För ytterligare information om gatumålningen och gatuteaterfestivalen:
Poul Witting, Kulturförvaltningen, tel 042-10 49 48