Skip to main content

Kampanj för 100 jobb till unga helsingborgare före jul

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 10:51 CEST

Anställ en ung helsingborgare före jul. Det budskapet sprider Helsingborgs stad och Arbetsförmedlingen i en gemensam annonskampanj den 29 oktober – 11 november. Målet är att 100 arbetslösa ungdomar, 18-24 år, ska få jobb innan året är slut.

Kampanjen "100 jobb före jul” riktar sig till företag och organisationer som behöver rekrytera. Annonserna kommer att synas i media, på webben, papperskorgar, annonsskyltskåp, busskurer och bussar.

Bakgrunden är kommunfullmäktiges beslut från den 22 maj i år om att hundra arbetssökande ungdomar ska få arbete under 2012. Anställningarna ska vara på lägst halvtid under minst sex månader. Kampanjen är ett sätt att nå fler tänkbara arbetsgivare så målet nås.

– Vårt budskap är att ungdomar är en resurs som behöver komma in på arbetsmarknaden. Vi kan hjälpa till med stöd, till exempel coachning och kompetensutveckling, så att ungdomarna passar ihop med företagens rekryteringsbehov, säger Bengt Avedal, förvaltningschef på utvecklingsnämndens förvaltning.

– Kampanjen är ett bra sätt att skapa uppmärksamhet kring att det finns en kraft i samhället som inte utnyttjas fullt ut. Det här är en chans för företagen att planera långsiktigt med tanke på framtida arbetskraft och att det kan bli arbetskraftsbrist inom vissa branscher, säger Carita Wittfjord, chef för Arbetsförmedlingen i Helsingborg.

– Vi måste pröva alla sätt för att få ner ungdomsarbetslösheten i Helsingborg så att utanförskapet minskar och ungdomar kan försörja sig själva. Med våra samlade krafter kan vi erbjuda mycket stöd och hjälp till företag med rekryteringsbehov, till exempel skräddarsydda utbildningar, framhåller Christian Orsing (M), ordförande i utvecklingsnämnden.

Den 30 september 2012 var 1 684 ungdomar i åldern 18-24 år arbetslösa (22,8 procent av den registrerade arbetskraften). Källa: Arbetsförmedlingen.

Kampanjen ”100 jobb före jul” kostar 199 290 kronor.

För ytterligare information:

  • Christian Orsing (M), ordförande utvecklingsnämnden, tfn 070-301 07 26
  • Bengt Avedal, chef utvecklingsnämndens förvaltning, tfn 042- 10 54 16
  • Carita Wittfjord, arbetsförmedlingschef, tfn 010-486 57 62, Ann Abrahamsson, programområdesutvecklare arbetsmarknad och EU-projekt: tfn 070-237 77 13.

Kampanjstart 29 oktober

Information om kampanjen och hur man som företag/organisation anmäler intresse kommer även att finnas på helsingborg.se/100jobb från och med den 29 oktober, då kampanjen startar.

FAKTA om Ungdomar till arbete

Kampanjen 100 jobb är en del av uppdraget ”Ungdomar till arbete 2012”. Helsingborgs stad ska samordna sitt arbete för att uppnå bästa möjliga resultat när det gäller att motverka utanförskap bland stadens ungdomar upp till 24 år.

Utvecklingsnämndens förvaltning ansvarar för den del i uppdraget som handlar om att 100 ungdomar ska få varaktiga arbeten. Det handlar om att på olika sätt stärka ungdomar för att kunna matcha rekryterande företags och organisationers behov.

Arbetet görs i samarbete med arbetsförmedlingen och stadsledningsförvaltningens avdelning näringsliv och destinationsutveckling.

Kommunfullmäktige i Helsingborg tog beslutet den 22 maj 2012.

Bifogade filer

PDF-dokument