Skip to main content

Klas Nyberg från Helsingborg prisas för sitt miljöengagemang

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 10:42 CET

Klas Nyberg, chef för Helsingborgs stads Miljöverkstad, har prisats av Region Skåne för sitt stora engagemang i verksamheten Miljöverkstaden i Helsingborg och sin betydelse för miljö- och klimatmedvetenheten bland elever i hela Skåne.

Klas Nyberg fick ta emot priset när Region Skåne delade ut miljöpris och stipendier torsdagen 27 oktober.

- Vi brinner för att eleverna ska lära sig hur staden fungerar och hur de själva kan påverka den, säger en glad och stolt Klas Nyberg.
Anna Jähnke (M), miljönämndens ordförande, betonar hur betydelsefullt Klas Nybergs driv och framåtanda är.

- Enskilda personers engagemang är väldigt viktigt när det gäller miljöfrågor. Klas Nyberg har under en lång tid inspirerat barn och ungdomar till att tänka på miljön. Det bådar gott för ett Helsingborg som även i framtiden ligger i framkant i hållbarhetsfrågor, säger hon.

Kort om Miljöverkstaden
På Miljöverkstaden finns flera olika utbildningsprogram för barn, bland annat upplevelseutställningen Atmos 2.0. Här får elever från skolor i Helsingborg delta aktivt i diskussioner, dramatiseringar och pedagogiska lekar.

För mer information, kontakta gärna:
Klas Nyberg, chef för Miljöverkstaden i Helsingborg
070-396 66 31
klas.nyberg@helsingborg.se

Anna Jähnke, ordförande i Miljönämnden vid Helsingborgs stad
073-231 12 93
anna.jahnke@helsingborg.se

Miljöförvaltningen . Postadress 251 89 Helsingborg . miljoforvaltningen@helsingborg.se MILJÖFÖRVALTNINGEN Pressinformation helsingborg.se
2011-11-07
SID 1 (1)

Magnus Mosén, webbredaktör
Telefon 042-10 59 86, 0732-31 59 30
magnus.mosen@helsingborg.se

Bifogade filer

PDF-dokument