Skip to main content

Klimatpengar till hästdrivet skogsbruk, elcyklar och cykelpumpar

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 09:30 CEST

Varje år klimatkompenserar politiker och tjänstemän i Helsingborgs stad för sina flygresor. Potten är nu drygt en halv miljon kronor. Pengarna kommer att användas till att starta hästdrivet skogsbruk på Fredriksdal, att köpa elcyklar till alla förvaltningar och publika cykelpumpar.

I Helsingborg går tio procent av biljettpriset för politikers och tjänstemäns flygresor till stadens lokala fond för klimatkompensation. Pengarna ska gå till åtgärder som minskar utsläpp av växthusgaser i staden. Åtgärderna ska vara i linje med målsättningarna i stadens miljöprogram och energistrategi. Potten uppgår nu till 550 000 kronor.

Åtgärderna som beviljats bidrag i år är:

1. Inköp av en elcykel till varje förvaltning.
Staden vill medverka till att fler korta transporter sker med andra färdsätt än bil. Tillgång till elcyklar gör det enklare för stadens medarbetare att välja hållbara transporter.

2. Inköp av tjänster och fortbildning för övergång till hästdrivet skogsbruk på Fredriksdal.

Fredriksdals satsning på hästdrivet skogsbruk är ett bra exempel på alternativa metoder. Dessutom kommer Fredriksdals alla besökare kunna se hur det går till. Arbetssättet sparar cirka 40 timmars dieseldrift under en säsong. I kostnaden ingår även inköp av en flishugg för att kunna ta hand om områdets ris och grenar på plats.

3. Publika cykelpumpar i södra Helsingborg.

Det har vid flera tillfällen kommit önskemål från invånare om fler publika cykelpumpar. Tre publika handdrivna cykelpumpar kommer att placeras på Råå, Planteringen och Ättekulla. Inköp och utplacering av cykelpumpar är ett led i att staden främjar cykling.

- Att satsa på hållbara transporter och öka möjligheterna för invånare och stadens medarbetare att välja cykeln framför bilen är viktigt då bilresor står för en stor del av utsläppen i staden, säger Anna Jähnke (M), ordförande miljönämnden.

Det finns sedan tidigare också beslut om att avsätta 150 000 kronor till Kärnfastigheters arbete med att placera solceller på lämpliga kommunala byggnader.

Medlen för klimatkompensation är placerade hos miljönämnden och beslutet om vilka åtgärder som beviljas bidrag tas av Helsingborgs miljöbyrås styrgrupp, med representanter för stadsbyggnadsförvaltningen, miljöförvaltningen och stadsledningsförvaltningen.

För mer information:

Anna Jähnke, miljönämndens ordförande, telefon: 042-10 53 65

Camilla Alfredsson, avdelningschef miljöförvaltningen, 042-10 50 48


Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.