Skip to main content

Kommunfullmäktige sade ja till Saltkristallerna

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 08:35 CET

Kommunfullmäktige i Helsingborg beslöt den 24 februari att gå vidare med planerna för området Ångfärjan, enligt det förslag som juryn förordat och kommunstyrelsen tidigare ställt sig bakom.

Efter en längre debatt blev det votering (omröstning) när kommunfullmäktige tog ställning till kommunstyrelsens förslag att gå vidare med området Ångfärjan enligt det vinnande förslaget från markanvisningstävlingen. Voteringen slutade med majoritet för kommunstyrelsens förslag (55 ja-röster mot 10 nej-röster). Ja till förslaget röstade Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, SPI samt Socialdemokraterna. Nej till förslaget röstade Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Förslaget Saltkristallerna innebär att det i området byggs en ny hotell- och kongressanläggning, cirka 130 nya bostäder samt att Ångfärjestationen flyttas cirka 40 meter till Södra kajen. Förslaget har diskuterats livligt i lokala medier sedan markanvisningstävlingen avslutades den 27 januari. En stor skara människor hade också samlats utanför Rådhuset i Helsingborg under onsdagskvällen för att protestera mot planerna. Kritiken och oron rör bland annat Ångfärjestationen där rockklubben Tivoli finns inrymd. Kritiker finns också som uppfattar den planerade anläggningen som ett alltför udda och dominant inslag i stadsmiljön.

–        Jag är fullt medveten om att alla inte tycker om planerna, så är det alltid när vi bygger nytt i Helsingborg och detta är inget slätstruket förslag så jag är inte förvånad. Däremot vill jag återigen poängtera att byggnaden Ångfärjestationen kommer att beredas plats nära den nya anläggningen och att vi från stadens sida ska göra allt vi förmår för att verksamheten som Tivoli i dag bedriver även framöver ska kunna inrymmas i byggnaden, säger kommunstyrelsens ordförande (M) Peter Danielsson.
Danielsson påpekar också att byggnaderna som ingår i konceptet Saltkristallerna kan komma att justeras:

–        Förslaget Saltkristallerna är ett förslag, men en poäng med det nya på området är att ge staden ett nytt landmärke från havssidan. Däremot finns fortfarande utrymmer att justera exempelvis höjden på byggnaderna och andra egenskaper hos dem, säger Peter Danielsson.

–        Kongressanläggningen öppnar möjligheter för nya besökare till Helsingborg och skapar samtidigt nya arbetstillfällen här för både unga och äldre. Ångfärjestationens flytt över torget bör ju också betyda en utvidgad kundkrets för själva Tivoli-verksamheten, säger kommunalrådet (S) Inger Nilsson.
Mer information:
Förslaget redovisas i sin helhet på www.helsingborg.se/angfarjan

Peter Danielsson (M) kommunstyrelsens ordförande tel 0732-311 296
Inger Nilsson (S) kommunalråd tel 070-255 99 62