Skip to main content

Kulturnämnden beslutar om nya regler för kulturstöd

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2016 14:41 CET

På kulturnämndens möte torsdagen 28 januari beslutades om ett nytt regelverk för Helsingborgs kulturstöd. Regelverket som träder i kraft 1 mars berör stöd till den fristående kultursektorn och studieförbunden.

Till grund för det nya regelverket ligger dialoger och workshops med kulturföreningar, kulturgrupper, studieförbund och enskilda personer, som är delaktiga i stadens fria kulturliv. Från förste mars 2016 gäller regelverket och förväntas vara fullt implementerat 2017.

– Vi står nu inför en övergångsperiod. Förändringar som dessa måste få landa och kulturförvaltningen och aktörer i det fria kulturlivet behöver tid för att vänja sig vid de nya reglerna och rutinerna, säger Cecilia Widberg som är projektledare för utredningen som ligger till grund för det nya regelverket.

Syftet med regelverket är att utveckla förutsättningarna för den fria kulturen, att skapa en stimulerande miljö där kulturaktörer kan verka och utvecklas. Nedan några av de förändringar som träder i kraft förste mars.

- Ny stödform: Verksamhetsstöd till kulturföreningar (inkl. hyresbidrag):
Föreningar med publik och stabil verksamhet kan få ett verksamhetsstöd. Tanken är att även nystartade föreningar, med avsikt att driva en kontinuerlig verksamhet, ska kunna få stöd under en provperiod, vilket innebär att även nya aktörer och idéer får en chans att utvecklas i staden.

- Ny stödform: projektstöd för kulturarvsaktörer.
Projektstödet har enklare kriterier för mindre aktörer och avgränsade projekt, och öppnar upp för living history och andra typer av grupper som inte är traditionella föreningar.
Verksamhetsstödet till kulturarvsaktörer kvarstår och möjliggör långsiktigt stöd och stabilitet till de etablerade museerna.

- Arrangemangsstödet slås ihop med lokalstöd och öppnas upp för att fler aktörer.

- Fasta ansökningstider införs: Detta innebär förkortade handläggningstider, och att de som söker verksamhetsstöd får besked i god tid inför kommande år.

I samband med att kulturnämnden beslutade om det nya regelverket fick kulturförvaltningen i uppdrag att utreda om det går att skapa en enhet för allmänkultur på förvaltningen. Dessutom ska förvaltningen se över möjligheterna att skapa ett hus för den fria kulturen i Helsingborg.

Information kommer att publiceras på helsingborg.se i takt med att det nya regelverket implementeras. Tills webben är uppdaterad kan du kontakta Cecilia Widberg för mer fakta och information om kulturstödet. För kommentarer på beslutet kontakta kulturnämndens ordförande eller kulturdirektören enligt nedan.Strategisk utvecklareCecilia Widberg. 0729-74 75 52. Cecilia.widberg@helsingborg.se Kulturnämndens ordförande Kristian Anderson, 0732- 50 07 55 kristian.anderson@helsingborg.se
Kulturdirektör Bibi Hidén. 042-10 49 01 bibi.hiden@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.