Skip to main content

Kulturprogram klubbat i kommunfullmäktige!

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2016 20:41 CET

Den 22 november 2016 är ett kulturhistoriskt viktigt datum i Helsingborg. Då klubbades nämligen Kulturprogrammet i kommunfullmäktige. Kulturprogrammet är ett dokument som visar stadens viljeinriktning på kulturområdet. Kulturprogrammet gäller mellan 2017 och 2020. 

- Kommunfullmäktige gav 2015 kulturnämnden i uppdrag att ta fram ett kulturprogram för att stärka arbetet med konst och kultur i Helsingborg och för att visa hur viktig kultur är för stadens karaktär och identitet. Äntligen har vi nu ett program att jobba efter för framtiden. Det allra viktigaste i programmet är att kulturens egenvärde slås fast, säger Kristian Anderson, kulturnämndens ordförande.

Programmet har tagits fram med bred representation från andra förvaltningar och bolag i staden. Remissinstanser har kommunens nämnder, bolag och de kommunala råden samt Helsingörs kommune varit. Förutom kulturutövare har även Helsingborgare haft möjlighet att tycka till om kulturen i olika forum. Att ett enigt kommunfullmäktige nu klubbat igenom Kulturprogrammet betyder mycket för det stadsgemensamma arbetet men så klart även för invånarna, kulturutövare och kulturverksamheter i Helsingborgs stad. 

- Det är oerhört viktigt att vi nu fått ett Kulturprogram för det fortsatta arbetet i vår förvaltning och i staden och för våra invånare, besökande och alla som är verksamma på kulturområdet i Helsingborg. Kulturen skapar mänskliga värden i ett hållbart samhälle, säger kulturdirektör Bibi Hidén. Nu vidtar en process med implementering och kommunikation där vi genom olika aktiviteter vill uppmärksamma betydelsen av kultur i Helsingborg. Detta kommer att märkas under 2017, bland annat genom att en populärversion av programmet ska tas fram.

Så ska kulturprogrammet användas:
* Helsingborgs stads alla nämnder och bolag ska arbeta för att uppnå kulturprogrammets inriktning.
* Kulturprogrammet blir ett av Helsingborgs stads styrande dokument
* Kulturprogrammet ska gälla över flera år, 2017-2020
* Kulturprogrammet visar stadens inriktning och vilja på kulturområdet

Fotnot. Andra program i staden är: Näringslivsprogram, Livskvalitetsprogram, Mark och bostadsprogram, Biblioteksplan. Kulturprogrammet är samstämmigt med Region Skånes kulturplan i viktiga definitioner.
Programmet använder begreppen konst och kultur. Konst = de gestaltande konstarterna. Kultur = kulturarv, bibliotek och folkbildning, verksamheter som ligger nära konstarterna, till exempel design, hantverk, arkitektur, populärkulturella uttryck och människors eget skapande. Barn och unga är den prioriterade målgruppen för stadens kulturverksamheter.

Kulturprogrammet är bifogat pressmeddelandet

Kontaktpersoner
Kristian Anderson, kulturnämndens ordförande, (M)
kristian.anderson@helsingborg.se 0732-50 07 55

Bibi Hidén, kulturdirektör, kulturförvaltningen
bibi.hidén@helsingborg.se 0733-61 31 37

Presskontakt: 
Göran Svenson, pressansvarig kulturförvaltningen
goran.svensson@helsingborg.se 0732-31 50 36

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på Helsingborg2035.

Bifogade filer

PDF-dokument