Skip to main content

Lärlingar från nordvästra Skåne möter ungdomar i Skottland

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2014 08:11 CEST

Måndagen den 22 september reser sex ungdomar från nordvästra Skåne till Skottland. De ingår alla i EU-projektet Hantverksjobb Skåne nordväst. I Skottland ska de studera lärlingssystem och träffa arbetslösa ungdomar som är i samma situation som de själva.

Studieresan pågår 22-24 september. Den inleds i Edinburgh med en introduktion till Skottland när det gäller landet, politiken, utbildningssystemet och arbetsmarknaden.

Nästa dag besöker gruppen Glasgow och Fife collage. Där blir det visning av verksamheten, introduktion till deras arbete, rundtur samt möte med deltagare. Eftermiddagen ägnas åt Edinburgh collage som kommer att presentera sitt Prince´s Trust Team, som driver projekt för unga arbetssökande mellan 16 och 24 år. Sista dagen besöker gruppen GalGael Trust, ett arbetsmarknadsprojekt för ungdomar där man bland annat bygger båtar.

– Studieresan blir mycket lärorik för oss alla. Vi hoppas få med oss hem ny kunskap från ett land där lärlingssystemet är etablerat och verksamt. Det kommer vi att ha stor nytta av eftersom vi hoppas att projektet kan bli en ordinarie verksamhet nästa år. Men allra viktigast är att våra ungdomar får träffa andra lärlingar och utbyta erfarenheter, säger projektledaren Truls Hallin.

Projekt Hantverksjobb Skåne nordväst har utvecklat Lärlingsspåret, en lärlingsutbildning på sex månader som vänder sig till arbetslösa ungdomar i åldern 16-29 år. Projektet har pågått i två år.Under denna tid har 194 arbetslösa ungdomar börjat som lärling på en arbetsplats eller deltagit i projektet längre än fem veckor.

Sex ungdomar som varit med i Lärlingsspåret och fem tjänstemän från Helsingborgs stad deltar i studieresan som arrangeras av P & P i Landskrona AB. Det kostar 135 000 kronor totalt. En studieresa med ungdomar planeras även till Berlin, datum är ännu inte bestämt.

Studieresorna är ett transnationellt samarbete inom ramen för Europeiska socialfonden som står bakom Lärlingsspåret tillsammans med kommunerna Helsingborg, Landskrona, Bjuv, Ängelholm och Höganäs samt Arbetsförmedlingen, Hantverksföreningen och Företagarna.

För mer information om resan och projektet, kontakta projektledare Truls Hallin, telefon 042-10 37 64, 0703-51 10 58 truls.hallin@helsingborg.se

Se även information om projektet på: http://www.helsingborg.se/hantverksjobb och på https://sv-se.facebook.com/Hantverksjobb

Korta fakta om Lärlingsspårets/Hantverksjobbs resultat fram till hösten 2014:

Totalt har 254 ungdomar startat i Lärlingsspåret. Av dessa gick 29,67 procent till arbete eller studier.

Cirka 217 ungdomar lämnade projektet för mer än 90 dagar sedan. Av dem hade 44,24 procent arbete eller studerade vid uppföljningen.

241 ungdomar har avslutat utbildningen. Av dessa 241 deltog 42,68 procent mer än 20 veckor.

Av de som fullföljt utbildningen gick ca 50 procent ut i arbete eller studier.

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.