Skip to main content

Lekfullt stråk ska levandegöra Terminalgatan

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2015 08:05 CET

Den 400 meter långa och grå vandringen från Knutpunkten till Campus är snart ett minne blott. Till hösten vill Helsingborgs stad att de som rör sig längs Terminalgatan ska mötas av kreativitet, aktivitet och färg.

Stadsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram ett förslag på ny utformning av stråket från Knutpunkten till Campus.

- Gång- och cykelvägen mellan Knutpunkten och Campus är idag grå och ogästvänlig. Med en ny kreativ utformning vill vi göra sträckan attraktiv för de som passerar på väg till Campus och företagen runt omkring, säger Christian Orsing (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Förslaget är uppbyggt av olika koncept som tillsammans skapar en helhetsupplevelse. Det innehåller entréer med färg och grönska, färgade gångbanor samt aktivitetsytor med bland annat griffeltavlor, hoppkuddar och romerska ringar.

- Med förslaget vill vi skapa ett lekfullt och välkomnande stråk. Vi vill att de som rör sig längs stråket ska vara med och påverka stadsmiljön. Genom att bjuda in till spontana aktiviteter hoppas vi skapa en interaktiv miljö som förändras över tiden och som sprider glädje, säger Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare.

Utrustningen som ska placeras längs Terminalgatan föreslås få en djärv färgsättning, speciellt den gula färgen blir framträdande. Planket längs sträckan blir grönt, dels med gröna växter men också med grön färg.

- Ambitionen är att jobba med växter, men vi kompletterar med material och färg som kan skapa upplevelser och väga upp för de tider på året då växterna inte är som frodigast, säger Martin Hadmyr.

Processen börjar med dialog under våren. Om allt går enligt plan kan sträckan vara klar för invigning i september 2015.

Stadsbyggnadsnämnden har godkänt förslaget och lämnar det vidare till kommunfullmäktige för beslut.

För mer information kontakta:
Christian Orsing (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande
Tel: 070-301 07 26

Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare, Helsingborgs stad
Tel: 042-10 58 95, e-post: martin.hadmyr@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Bifogade filer

PDF-dokument