Skip to main content

Många vill använda stadens mark

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 07:30 CEST

Nu när solen börjar titta fram är det många som vill använda stadens mark till olika evenemang och uteserveringar men även byggetableringar. Det är just nu högt tryck på ansökningarna som därför tar längre tid än normalt.

Alla som vill använda stadens mark ska ansöka om tillstånd hos polisen. Polisen skickar sedan ansökan vidare till berörda myndigheter, såsom miljöförvaltningen, räddningstjänsten och stadsbyggnadsförvaltningen. Vilken myndighet som ska yttra sig beror på vad den som söker tillstånd vill göra. Stadsbyggnadsförvaltningen yttrar sig bland annat om den yta som ansökan handlar om och vad den ska användas till. Det kan till exempel gälla trafiksäkerhet, utseende eller tillgänglighet. Polisen samlar sedan ihop alla yttranden och skickar ett beslut till sökande.

Stadsbyggnadsförvaltningen har beslutanderätt på stadens ytor. Det innebär att polismyndigheten inte kan ge tillstånd om stadsbyggnadsförvaltningen säger nej. Stadsbyggnadsförvaltningen hanterar även uppföljning av villkoren i tillståndet, och tillsyn av stadens mark.

- Då vi upptäcker att det saknas tillstånd eller att någon tagit mer yta i anspråk än vad de fått tillåtelse till skickar vi ett brev om detta till den som fått tillståndet. Om inget händer i ärendet skickar vi det vidare till polisen för åtgärd. Det blir då en ordningsfråga enligt ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Helsingborgs stad”, säger Emelie Lagergren, enhetschef på stadsbyggnadsförvaltningen.

Polismyndighetens tillståndshandläggning har under våren flyttat ner till Malmö. Den som vill ansöka om tillstånd gör detta via Polisens hemsida eller genom att besöka närmaste polisstation. Då det nu är högt tryck på ansökningarna till polisen tar det just nu längre tid än de 3 veckor som handläggningen normalt tar för en komplett ansökan. För att underlätta handläggningen ska en ansökan innehålla:

  • Vem som söker
  • Vilken plats ansökan gäller
  • Datum o tid, inklusive eventuell etablering och avetablering
  • Vad ska platsen användas till
  • Tydlig karta och ritning med mått
  • Ansvarig person


För mer information se Polisens hemsida, www.polisen.se

För mer information kontakta:
Emelie Lagergren, Helsingborgs stad, Stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 58 71, e-post: emelie.lagergren@helsingborg.se

Karin Jensen, Polismyndigheten, Rättsavdelning Syd
Tel: 010-56 17 226, e-post: tillstand.skane@polisen.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.