Skip to main content

Med Helsingborg i sökaren – Lindberg Foto och AB Helsingborgs-Bild 1938-1984

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 13:00 CET

Välkommen till pressmöte fredag 13 december kl 15.00
Kulturmagasinet, Fredriksdal, Gisela Trapps v 1
Författarna Ulf Zander och Pelle Johansson närvarar samt formgivare och representanter från museiföreningen m.fl.
Dryck med tilltugg serveras

O S A 11 december till kulturmagasinet@helsingborg.se eller 042-104527

Med Helsingborg i sökaren –  Lindberg Foto och AB Helsingborgs-Bild 1938-1984

Det är mycket skickliga fotografer som på bild har fångat de tusentals människor, miljöer och händelser som Lindberg Foto och AB Helsingborgs-Bild fotograferade under sina mångåriga verksamheter. Med hjälp av de två stora bildskatterna som skänktes till Kulturmagasinet 2007 kan vi i årets Kring Kärnan visa på några ögonblick som utspelat sig i vår närhet. I boken presenteras en bråkdel av allt det fotomaterial som togs och samlades av de båda fotostudiorna under åren 1938 – 1984. Ett i flera avseenden makalöst bildmaterial som nu lyfts fram i ljuset både för sin fotografiska skärpa och för sin dokumentära styrka.I boken återges 184 svartvita foton med början något år innan världskriget 1939 och fram till ett mer bekymmerslöst lokalt 1980-tal. Bilderna i boken skildrar ett ibland ganska stillsamt Helsingborg, men då och då får vi en glimt av en lite mer dramatisk vardag.

Boken innehåller också två inledande texter. En tar upp de båda fotostudiornas historia skriven av Pelle Johansson, antikvarie vid Kulturmagasinet. Den andra diskuterar hur vi betraktat fotot och vilka olika roller vi tilldelat det sedan 1800-talets mitt, artikeln är skriven av Ulf Zander, professor i historia vid Lunds universitet.

Kring Kärnan 39 är utgiven av Helsingborgs museiförening i samarbete med Kulturmagasinet/Helsingborgs museer.

Kontakt:
Therese Kruse
Kulturmagasinet
042-104514
therese.kruse@helsingborg.se