Skip to main content

Medarbetardagar 2013 – med fokus på en effektivare organisation

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2012 10:21 CET

I början av nästa år tas ett nytt steg på väg mot Vision 2035. Medarbetardagarna arrangeras under tre eftermiddagar i januari för att samtliga medarbetare i Helsingborgs stad ska kunna delta.

Den 15-17 januari tas ett nytt viktigt steg i stadens visionsarbete för det framtida Helsingborg. Då kommer tusentals medarbetare från Helsingborgs stad och stadens bolag att samlas på Helsingborg Arena. Effektivitet, kommunikation och engagemang är honnörsord för Medarbetardagarna 2013. Vision 2035 och den till visionen relaterade medarbetar- och ledarpolicy är i centrum. Medarbetardagarna är obligatoriska och cirka 10 000 medarbetare är inbjudna. Den 7 november behandlar kommunstyrelsen frågan om att avsätta 4,2 miljoner kronor för att möjliggöra medarbetardagarna.

- Med Vision 2035 vill vi över de partipolitiska gränserna bygga ett ännu bättre Helsingborg. För att lyckas är förstås kunskap och engagemang i hela vår egen organisation nödvändig, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M).

- Att under tre dagar samla alla tycker vi är bästa sättet för att väcka vilja och handlingskraft kring visionen. Medarbetardagarna är ett sätt att sprida och förankra visionen, de utgör en viktig byggsten på väg mot år 2035, säger kommunstyrelsens vice ordförande Mikael Skoog (S).

Eftermiddagarna blir intensiva. Programmet kommer att innehålla presentationer och samtal kring visionen, där både politiker och stadens ledning deltar.

- För att engagera måste dagarna tala till alla sinnen. Sedan 2010 arrangerar vi gemensamma samlingar för alla stadens chefer. Dessa dagar har tagits mycket väl emot och målsättningen är förstås att alla ska smittas av den vilja och handlingskraft som visionen innebär, säger stadsdirektör Palle Lundberg.

År 2035 ska Helsingborg vara en skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad. Den politiska styrgruppen för Helsingborg 2035 har i slutet av augusti 2012 enats om ett förslag till gemensam vision för Helsingborg. Vision 2035 beskriver hur livet i staden ska se ut om 20 till 30 år och ger en gemensam riktning för stadens utveckling. Även frågan om det fortsatta visionsarbetet behandlas i kommunstyrelsen den 7 november.

För mer information kontakta:

Peter Danielsson, (M) kommunstyrelsens ordförande, Helsingborgs stad, tel 042-10 50 87

Mikael Skoog, (S) kommunstyrelsens vice ordförande, Helsingborgs stad, tel 042-10 59 67

Palle Lundberg, stadsdirektör, Helsingborgs stad, tel 042-10 66 00