Skip to main content

Miljökontoret byter namn till miljöförvaltningen

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 10:52 CEST

Miljönämnden föreslår att miljökontoret i Helsingborg i framtiden ska benämnas miljöförvaltningen. Det formella beslutet kommer miljönämnden att ta på sitt sammanträde idag torsdag den 23 april 2009. Anledningen till förslaget är att övriga styrelsers och nämnders förvaltningar i Helsingborgs stad heter "förvaltningar". Miljönämnden anser att även deras tjänstmannaorganisation, för närvarande "miljökontoret", bör ansluta sig till samma nomenklatur och byta namn till "miljöförvaltningen".

- Det är en anpassning till vad som numera är brukligt såväl i Helsingborg som i övriga delar av landet. Med ordet förvaltning markeras att det är fråga om en egen myndighet och inte någon enhet under en annan myndighet, vilket "kontor" möjligen kan ge intryck av, säger Gregor Holmgren, miljödirektör på miljökontoret i Helsingborg

Bytet av namn kommer att ske successivt. Redan upptryckta brevpapper, kuvert, blanketter m.m. kommer att användas tills de tar slut.

För mer information:

Gregor Holmgren
Miljödirektör
Helsingborgs stad
Tel: 042- 10 50 23, 070-531 55 03
gregor.holmgren@helsingborg.se

Ulla Ingers
Biträdande miljödirektör
Helsingborgs stad
Tel: 042-10 50 41, 073-231 12 11
ulla.ingers@helsingborg.se