Skip to main content

Mumifierade biskopar, svallande känslor och hippa konstnärer

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2015 06:00 CEST

Dags för hösten lokalhistoriska föredrag på Dunkers. Vi får höra berättas om biskopen som slutade som mumie, om målaren som bildligt och bokstavligt satte känslorna i svall och om ett konstnärspar som samlade på kulturprofiler.

Onsdag 2/9 18:30
Biskop Peder Winstrup – en av 1600-talets bäst bevarade mumier
Med Per Karsten, museichef Lunds Universitets Historiska Museum
Peder Winstrup föds 1605, som son till biskop Peder Winstrup i Roskilde. 1638 blir han biskop i Lund, som då var danskt. Strax efter freden i Roskilde 1658 föreslår Winstrup för den svenske kungen Karl X Gustaf att ett universitet ska inrättas i Lund. 1666 stiftas Lunds universitet. 1679 avlider Peder Winstrup. Kistan med Winstrups kropp flyttades från Domkyrkan till Historiska museets konserveringsavdelning i september förra året. Kroppen är en av de bäst bevarade från 1600-talets Europa, väl i linje med Ötzi-ismannen eller egyptiska mumier.

Onsdag 7/10 18:30
Marcus Larsons romantiska landskap
Med Kristoffer Arvidsson, Fil dr/Forskningsledare, Göteborgs konstmuseum
Marcus Larson (1825–1864) förkroppsligar myten om det romantiska geniet: mannen från enkla förhållanden som erövrar världen, men som dör ung. Han skapade i ett frenetiskt tempo och blev Sveriges främste romantiske landskapsmålare. Kristoffer Arvidsson berättar om hans liv, men också om vad som kännetecknar det romantiska landskapet och hur Marcus Larsons landskapsmåleri utvecklades i mötet med utländska förebilder och fotografiet.
Marcus Larsson utgör ett betydande inslag i Dunkers utställning ”Skräckromantikens landskap – Från Marcus Larson till Goth” 26 september–17 januari 2016.

Onsdag 4/11 18:30
Esther Gehlin och Hugo Gehlin - två mångsidiga helsingborgskonstnärer
med Karin Gustavsson. fil dr i etnologi och antikvarie vid Kulturmagasinet i Helsingborg.
Konstnärsparet Hugo Gehlin och Esther Gehlin bodde under ett par decennier vid 1900-talets mitt i en villa på landborgskanten som blev en samlingspunkt för kulturskapare i Helsingborg. Under vintern kommer de båda konstnärerna och deras verksamhet att presenteras i en utställning i "Klintmans hörna" på Dunkers kulturhus."

Ordinarie entré 40 kronor. Med Kulturkortet 30 kronor. Med museiföreningens årskort: fri entré
Samarrangemang: Helsingborgs Museiförening och Studiefrämjandet

Arrangemangskontakt:
Charlotta Jönsson,
Antikvarie och producent på Dunkers kulturhus.
0702-61 74 07
charlotta.jonsson@helsingborg.se

Presskontakt:
Tommy Esbjörnsson
042-10 49 04
tommy.esbjornsson@helsingborg.se

____________________________________________________________________________________________________________________________


KULTURFÖRVALTNINGEN
www.helsingborg.se\kultur

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.