Skip to main content

Näringslivet stöder Campus Helsingborg

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 10:19 CET

-Nu tas ytterligare ett viktigt steg för att utbildningen vid Campus Helsingborg ska närma sig världsklass, säger Peter Danielsson, ordförande för det historiska första årsmötet i den nystartade föreningen. Genom Föreningen Campus Helsingborgs Vänner ska företag, kommuner och privatpersoner ges möjlighet att stödja utvecklingen vid Campus.

- Att skapa bra förutsättningar för studenter, lärare och forskare i Helsingborg är utomordentligt viktigt för att öka attraktiviteten och stärka Campus Helsingborg, och därmed konkurrenskraften för regionens näringsliv, säger Gunnar Johnson, Vejbystrand, föreningens nyvalde ordförande. Vid ett litet Campus som vårt med en förhållandevis kort historik finns inte den tradition av stöd till utbildning och forskning som ofta finns hos de äldre lärosätena.

Målet med Campus Helsingborgs Vänner är att ett stort antal företag, kommunerna i nordvästra Skåne men även privatpersoner ska bli medlemmar i den nybildade föreningen och genom sitt medlemskap stödja utvecklingen vid Campus. Årsavgiften är fastställd till 10 000 kr för företag och kommuner, och 1 000 kr för privatpersoner. De medel som kommer in läggs i en fond och fördelas efter ansökan och kan användas till sådant som ökar möjligheterna för studenter och lärare att genomföra utbildning i världsklass vid Campus Helsingborg.

Styrelsen för föreningen kommer nu att gå ut till näringslivet i regionen för att få så många medlemmar som möjligt och samtidigt fastställa kriterier för fördelningen av de medel som flyter in. Det har varit möjligt för företag att anmäla sitt preliminära intresse redan tidigare och idag har föreningen ett trettiotal intresserade företag.

- Vi har en bra grund att stå på när vi nu går till offensiv för att stärka Campus Helsingborg, säger Gunnar Johnson, och vi räknar med att många fler ska inse vikten av att vi har en väl fungerande högskola i regionen.

På gårdagens årsmöte, som leddes av ordförande Peter Danielsson utsågs utöver Gunnar Johnson (ordförande)följande personer till styrelsen:
Lars Johansson (Helsingborgs Dagblad), Renée Mohlkert (Helsingborgs stad), Rose-Marie Östberg (Ängelholms Helsingborgs Flygplats), Ulf Gustavsson (Manpower), Johan Karlefors (Lindahls), Peter Rehnström (Support Syd) och Magnus Grill (Värmeforsk).

För mer information kontakta gärna:

Gunnar Johnson, ordförande Föreningen Campus Helsingborgs Vänner tel. 0702-48 05 43
Renée Mohlkert, marknadsdirektör Helsingborgs stad tel. 0732-31 53 00
Christer Eldh, tillförordnad rektor Campus Helsingborg tel. 076-114 42 75