Skip to main content

Nattis i Helsingborg flyttar och fördubblar antalet platser

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 16:30 CET

Hösten 2013 kommer Kunskapsstaden Helsingborg att kunna erbjuda dubbelt så många omsorgsplatser för barn vars föräldrar arbetar på kvällar, nätter och helger. Det är ”nattis” John Blund som får 80 platser i stället för 40, i samband med en flytt till nyrenoverade lokaler på nuvarande
Filbornaskolan.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att fördubbla stadens ”nattis”-platser – från 40 till 80 platser, för att möta helsingborgsfamiljernas behov av barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

- Det känns jättebra att Barn- och utbildningsnämnden tagit det här beslutet. Nu kan vi erbjuda fler platser av den här typen av omsorg, till de familjer som verkligen är i behov av det, säger biträdande förvaltningschef Maria Holm.

I de nya lokalerna på Filbornaskolan kommer ”nattis” John Blund att ha plats för 80 inskrivna barn i åldern 1-12 år. Det kommer att finnas plats för cirka 25-30 sovande barn. Som mest kommer det dagtid att vara cirka 40 barn på plats.

Lokalerna som ligger i den västra delen av Filbornaskolan kommer att byggas om under sommaren, för att ta emot barnen lagom till höstterminen startar. Bland annat ses ventilation och brandsäkerhet över, och utemiljön rustas upp med egen gård med lekredskap för de minsta. Uppdraget för ombyggnationen har gått till arkitekterna Arkitektlaget Skåne AB. 

-  Lokalerna är ljusa och fina, och efter renoveringen är förhoppningen att de ska uppfattas som varma, trevliga, roliga och praktiska, fortsätter Maria Holm.

Läget gör att tillgängligheten är bra. Bussen stannar strax utanför på Filbornavägen, och cirka 75 meter från nattis entré kommer en ”kiss & ride” zon att etableras. Ett antal korttidsparkeringsplatser kommer att finnas på gränsen till skolgården.

Personalen som arbetar på John Blund i dag kommer att finnas kvar för barnen i ”nattis”-verksamheten, och samtidigt kommer fler pedagoger att anställas. Lokalerna på Skaragatan där John Blund finns i dag, kommer att bli en ”vanlig” förskoleavdelning.

Kontakt:
Maria Holm
Biträdande förvaltningschef
0702-10 61 33

Brita Leandersson Egger
Förskolechef
0702-61 77 50