Skip to main content

NSVA tar över drift och underhåll av ledningsnät

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 18:44 CEST

Från 1 maj 2013 ska NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) utföra drift och underhåll av ledningsnätet för vatten och avlopp inom Helsingborgs stad.

I Helsingborg är drift och underhåll av ledningsnätet upphandlat på entreprenad med Peab Sverige AB som entreprenör. Detta avtal upphör att gälla 30 april 2013. Stadsbyggnadsnämnden beslutade på sitt möte 23 oktober att NSVA från 1 maj 2013 ska utföra drift och underhåll av ledningsnätet för vatten och avlopp inom Helsingborgs stad.

- Beslutet följer de intentioner som fanns vid bildandet av NSVA, säger Per Lindqvist, chef för stadsbyggnadsförvaltningens drift- och underhållsavdelning. Förändringen innebär att hanteringen blir lika för alla kommuner inom NSVA.

Helsingborgs stad har fortsatt äganderätten till va-anläggningarna och därmed det kommunala huvudmannaskapet.

För information kontakta
:
Per Lindqvist, chef för drift- och underhållsavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen,
Tel 042-10 58 76, e-post per.lindqvist@helsingborg.se

 

Bakgrund
Inom Skåne Nordväst, tidigare NOSAM, genomfördes under 2005 en utredning som belyste förutsättningarna och alternativen för en kommunal samverkan inom va-området i regionen. Arbetet utmynnade i rapport ”NV Skåne Vatten – En gemensam VA-organisation för Skåne Nordväst”. Fem av de nordvästskånska kommunerna, däribland Helsingborg, bildade i september 2009 ett gemensamt ägt bolag som fick namnet NSVA. Från 1 oktober 2010 anslöt sig även Bjuv till NSVA. Idag ingår sex nordvästskånska kommuner; Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Båstad, Åstorp och Bjuv.