Skip to main content

Nu finns Helsingborgs registerkarta som öppen data

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2017 15:20 CET

All geografisk information som finns i Helsingborgs stads bas- och registerkarta är nu tillgänglig som öppen data. Vid årsskiftet släppte Helsingborgs stad baskartan som öppen data. Den innehåller detaljerad information om byggnader, kommunikationer och markanvändning. Nu släpper vi även registerkartan som öppen data. Registerkartan innehåller bland annat fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, servitut och andra rättigheter.

Den geografiska informationen som nu har släppts som öppen data kan användas av vem som helst, den är helt öppen och kostar numera ingenting att använda. Det innebär att det är fritt fram för både företag och individer att skapa helt nya tjänster och lösningar med den tillgängliga informationen.

- Vår förhoppning är att informationen kan användas till att ta fram bättre tjänster för invånare och företagare. Den kan till exempel användas i mobil- och webappar med kartfunktioner, säger Anders Jürisoo, teknisk lantmätare på stadsbyggnadsförvaltningen.

För mer information kontakta:

Anders Jürisoo, teknisk lantmätare, stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 55 23, e-post: anders.jurisoo@helsingborg.se

David Bernstrup, lantmäterichef, stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 56 14, e-post: david.bernstrup@helsingborg.se

Läs mer på oppna.helsingborg.se/baskarta

Om öppna geodata och projektet Platsen
Helsingborgs stad vill med öppna data skapa förutsättningar för en transparent och öppen förvaltning av staden. För vårt interna arbete tar vi kontinuerligt fram data som beskriver staden och dess verksamheter. En stor del av den datamängden är geografisk och kallas ofta för geodata. Efterfrågan på geodata är stor internt och vi satsar mycket på att öka nyttan.

I samband med projektet Platsen Helsingborg har vi etablerat en ny plattform för geografisk information för Helsingborgs stad och en del av det arbetet har syftat till att på ett enkelt vis kunna erbjuda öppen geodata. Tidigare har vi bland annat erbjudit flygbilder eller ortofoton med hög upplösning i tiff-format, staden i Minecraft, kommunala byggnader i 3D, stompunkter, driftinformation och över en miljon gatubilder via tjänsten Mapillary.

Mer om Platsen Helsingborg: blogg.helsingborg.se/platsen
Mer om öppna data i Helsingborg: oppna.helsingborg.se
Helsingborgs Stadsatlas: kartor.helsingborg.se/stadsatlas

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på Helsingborg2035.

Bifogade filer

PDF-dokument