Skip to main content

Nu har vi ett 30-tal nya förstelärare och 2 lektorer i Kunskapsstaden Helsingborg

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 17:30 CEST

Kunskapsstaden Helsingborg har fått sin första kull förstelärare. Av totalt 116 sökande har ett 30-tal nu valts ut till den nya karriärtjänsten. Dessutom får vi två lektorer.

-  Detta är ett sätt att lyfta fram lärare som visat att de är engagerade pedagoger, som har hittat nyckeln till att få eleverna att lyckas, säger Monika Charlin, verksamhetschef i Kunskapsstaden Helsingborg.

De lärare som valts ut till förstelärare stämmer väl in på kravprofilen. Det är yrkesskickliga pedagoger med tydlig vision om hur de vill utveckla skolans arbetssätt för att nå de mål som finns uppsatta inom
Kunskapsstaden Helsingborg. Vi gratulerar de nyblivna förstelärarna och lektorerna, och ser fram emot att se dem i en ny roll med fokus på verksamhetsutveckling och måluppfyllelse.

-  Vi politiker har varit tydliga med att vi vill att Helsingborgs kommunala lärare skulle få den här möjligheten. Roligt att det varit så stort intresse med så många ansökningar, säger Christer Rasmusson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg.

Vad är en förstelärare?

Förstelärare är en ny karriärtjänst som regeringen infört från den 1 juli i år. Syftet är att utveckla det didaktiska arbetet i klassrummet och vara det goda exemplet. Självklart handlar det också om att
hjälpa eleverna till bättre resultat, och samtidigt höja statusen för läraryrket.

Som förstelärare förväntas du i ditt arbete influera dina närmsta kollegor, dela med dig av dina pedagogiska metoder, och öppna upp samarbetet lärare emellan.

-  John Hatties forskning pekar på att det är en absolut framgångsfaktor med kollegialt lärande, där lärarna ger feedback på varandras undervisning, säger Gertrud Ek, verksamhetschef i Kunskapsstaden Helsingborg. Det är vår förhoppning och förväntan att våra skolor ska ta ytterligare ett stort steg framåt under det närmaste året.

Vad är en lektor?

En lektor är en pedagog som under minst fyra år visat på pedagogisk skicklighet som lärare och dessutom har en examen på forskarnivå (minst licentiatexamen).

Vilka är de?

I dagarna berättar rektorerna den glada nyheten för de personer som fått karriärstjänsterna och efter det publicerar vi namnen tillsammans med detta pressmeddelande. Det finns fortfarande ett fåtal karriärtjänster kvar inom ramen för det statliga bidraget som kommer att tillsättas under hösten.

För mer information kontakta:

Monika Charlin, verksamhetschef
042-10 22 67,  monika.charlin@helsingborg.se

Gertrud Ek, verksamhetschef
042-10 22 68,  gertrud.ek@helsingborg.se


Bifogade filer

PDF-dokument