Skip to main content

Nu inför vi tillsyn via trygghetskamera

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2016 09:00 CEST

Från och med den 1 oktober inför vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg tillsyn via trygghetskamera. Det innebär att personer som behöver tillsyn på natten nu kan ansöka om att få tillsyn via en kamera istället. Tillsyn via trygghetskamera kan innebära en ökad trygghet för personer som bor i ordinärt boende men även för deras anhöriga.

– Vi inför tillsyn via trygghetskamera för att möjliggöra en tryggare och mer flexibel omsorg. Det är ett bra alternativ till personer som är lättväckta eller inte vill att personal kommer in medan de sover, berättar Stina Cederhag, myndighetschef på vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg.

Tillsyn via trygghetskamera är en möjlighet för de som behöver tillsyn på natten. Tillsyn via trygghetskamera innebär att personal istället tittar till personen genom en kamera. Var och en som är beviljad tillsyn bestämmer själv om den vill ha tillsyn via trygghetskamera eller om tillsynen ska ske via ett ordinärt besök då personal från hemvården kommer hem.

– Inledningsvis ger vi möjlighet till tillsyn via trygghetskameraför personer som har behov av tillsyn på natten. I nästa steg kommer tillsyn via kamera även att kunna erbjudas på dagtid, men detta behöver vi eventuellt kombineras med andra tekniska lösningar, säger Stina.

Så fungerar tillsyn via trygghetskamera
Den som är beviljad tillsyn via trygghetskamera kommer tillsammans med personalen överens om vilken tid tillsynen ska ske. Om personen inte ligger i sängen vid tillsynen gör personalen en ny tillsyn efter en stund. Om personen fortfarande inte syns kontaktas hemvården som åker hem till personen. När kameran är igång är den vänd emot den som får tillsyn, övrig tid är kameran stängd och riktad uppåt. Kameran spelar inte in någon film eller ljud och sparar inte några bilder. Det enda som finns är loggtider för när, hur länge och vem som utfört tillsynen.

Helsingborgs stads larmoperatör installerar kameran och utför själva tillsynen via kameran. Larmoperatören är utbildad och erfaren inom omsorgsarbete. 
 
Tillsyn via trygghetskamera är en biståndsbedömd insats, vilket innebär att en biståndshandläggare utreder den sökandes behov innan de fattar beslut. Avgiften för tillsyn via trygghetskamera är 100 kronor per månad.

För mer information
Kontaktperson:
Stina Cederhag, myndighetschef, vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg
Telefon 042-10 65 44, e-post: stina.cederhag@helsingborg.se

Kontaktperson: Cecilia Krondell Röstin, kommunikationschef, vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg
Telefon: 042-10 36 89, e-post: cecilia.krondellrostin@helsingborg.se

Kontaktperson kamerans teknik: Alf Ingvarsson, affärsutvecklare Doro CareTelefon: 070-6000 998, e-post: alf.ingvarsson@doro.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.