Skip to main content

Nu invigs helsingborgarnas digitala rum

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2018 12:00 CET

Foto: Diego

13 februari öppnar helsingborgarnas nya digitala rum, Digidel (digital delaktighet), på Helsingborgs stadsbibliotek. En plats där helsingborgarna och stadens medarbetare kan lära sig mer om den digitala världen, dela samt testa stadens digitala verktyg och tjänster samt möta andra med samma intresse. En öppen digital verkstad dit alla oavsett tidigare erfarenhet har nyckel.

Nej, internet var inte en fluga. Vi lever mitt i en digitalisering där samhällets strukturer anpassas efter utvecklingen av modern teknik. En utveckling som skapar oändliga möjligheter men som också skapar digitala utanförskap. Digidel är en nationell satsning för att minska digitala klyftor genom samverkan och ökad digital delaktighet.

Digidel Helsingborg
Digidel är ett nationellt initiativ och nätverk bestående av lokala, regionala och nationella organisationer som bibliotek, studieförbund, folkhögskolor, myndigheter, föreningar och företag. I Helsingborg är initiativet taget av Helsingborgs bibliotek i samarbete med stadsledningsförvaltningen och stadens digitaliseringsavdelningen. Digidel Helsingborg består av tre delar:

En plats för att lära sig mer om den digitala tekniken som används i samhället i dag. Digidel riktar sig till såväl nybörjare som de som redan har tagit steget in i den digitala världen. En plattform för alla som arbetar inom staden som vill utveckla samt dela med sig av sin kompetens, erfarenheter och tjänster både internt och externt. Ett gemensamt mötesrum mellan stadens medarbetare och invånare. Här kan alla arbeta tillsammans för att skapa olika sorters spännande digitala projekt.

Helsingborgs bibliotekschef, Catharina Isberg, förklarar varför biblioteket är en bra arena för Digidel:

– Allt fler gör sin information och kunskap tillgänglig digitalt samtidigt som vi ser att det finns stora grupper som står utanför den digitala världen. Biblioteksverksamheten har redan idag ett viktigt uppdrag i att tillgängliggöra den digitala arenan genom att tillhandahålla datorer, information och handleda besökarna i användandet. Att ge tillgång till information och kunskap är kärnan i biblioteksverksamheten och satsningen på Digidel breddar vårt utbud, stärker biblioteket som plats för lärande inom det digitala och det ger staden en ny plattform för att nå ut med sina tjänster till helsingborgarna. Det känns oerhört roligt att få vara drivande i den här satsningen.

Helsingborgs digitaliseringsdirektör, Martin Güll, förklarar initiativet:

– Digitaliseringen är en fantastisk möjlighet i samhället att skapa transparens, demokrati och service till stadens invånare. Den smarta staden är för oss att göra det enkelt för alla att vara delaktiga att påverka och samskapa sin stad. Digidel är ett av våra verktyg för att möjliggöra delaktighet, utbildning och inspiration kring digitalisering, och jobba med den digitala mognaden både hos invånare och hos medarbetare, så att alla kan vara med. Helsingborgs stad vill vara bäst på att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Invigningen
13 februari 2018, 13.00. Invigs av kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson, digitaliseringsdirektör Martin Güll och bibliotekschef Catharina Isberg.

Presskontakt: Catharina Isberg, bibliotekschef Helsingborg. catharina.isberg@helsingborg.se eller 042-10 34 60

Presskontakt: Martin Güll, digitaliseringsdirektör Helsingborgs stad. martin.gull@helsingborg.se eller
073-318 16 85

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på Helsingborg2035.