Skip to main content

Nu kan privata utförare ansöka om att driva daglig verksamhet

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2016 07:52 CEST

Den 20 oktober beslutade vård- och omsorgsnämnden om ett förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) för daglig verksamhet. Det innebär att privata företag nu kan ansöka om att få driva daglig verksamhet.

Beslutet innebär att förfrågningsunderlaget nu finns tillgängligt så att privata företag kan ansöka om att få driva daglig verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Privata företag kan löpande ansöka om att driva daglig verksamhet. Ett av kraven är att de privata företagen har ett tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Alla som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget får etablera sig.

– Nu får våra kunder större valfrihet att välja daglig verksamhet efter intresse och behov. Det är viktigt att det finns olika utförare och driftsformer och att det finns en mångfald av olika dagliga verksamheter. Målet är att skapa flexibilitet och större valfrihet för kunden, säger Maria Nilsson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Lagen om valfrihetssystem innebär att våra kunder själv ska få välja daglig verksamhet. För att kunden ska få stöd och tillräckligt med information för att göra sitt val kommer vård- och omsorgsförvaltningens myndighetsenhet att inrätta en central enhet med handläggare som vägledare. Handläggarna ska ge kunderna information om vilka dagliga verksamheter som finns att välja mellan. De ska också ge kunderna stöd vid val av daglig verksamhet efter intresse samt hjälpa till vid önskemål om byte.

Efterfrågan av daglig verksamhet kan komma att styra antal företag som vill etablera sig. Det är kunderna som styr antalet dagliga verksamheter. Det kan på sikt leda till förändringar av de kommunala dagliga verksamheterna när nya leverantörer tillkommer.

Förfrågningsunderlag
Ett förfrågningsunderlag beskriver bland annat de krav som ställs på de företag som ansöker om att få driva daglig verksamhet.

Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden vill skapa en ökad valfrihet och större variation av inriktningar för de kunder som har fått beslut om daglig verksamhet enligt LSS. Under 2015 har vård- och omsorgsförvaltningen gjort en genomlysning av dagliga verksamheter i Helsingborgs stad. I genomlysningen kom det fram flera förslag på hur framtidens dagliga verksamheter kan se ut och hur man kan skapa olika inriktningar med flera typer av utförare. I oktober 2015 beslutade vård- och omsorgsnämnden att förvaltningen skulle ta fram ett förfrågningsunderlag enligt LOV (lagen om valfrihetssystem). 

För att ansöka om att driva daglig verksamhet, kontakta Eva-Gun Onskarsson, sakkunnig utredare, vård- och omsorgsförvaltningen, se kontaktuppgifter nedan.

Läs om daglig verksamhet på helsingborg.se

Information
Eva-Gun Onskarsson, sakkunnig utredare, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 042-10 48 03
E-post: eva-gun.oskarsson@helsingborg.se

Maria Nilsson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden
Telefon: 0768-890 414
E-post: maria.nilsson1@helsingborg.se

Cecilia Krondell Röstin, kommunikationschef, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 042- 10 36 89
E-post: cecilia.krondellrostin@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.