Skip to main content

Nu lyser det om den vertikala trädgården

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 10:31 CET

För att vi i Helsingborg ska få uppleva Sundstorgets vertikala trädgård även under den mörka årstiden är väggen numera belyst.

Den 32 kvadratmeter stora vertikala trädgården monterades på Pumphusets vägg i augusti i år för att tillföra grönska på Sundstorget och samtidigt vara en del av forskningen på vertikala trädgårdar i Sverige.

Förändras med årstiderna
Trädgården är till största delen uppbyggd av perenner. En del av dessa är vintergröna medan andra vissnar ner under vintern.

- Vi har med mycket vintergrönt i väggen för att den även under vinterhalvåret ska uppfattas som grön, säger Martin Hadmyr på stadsbyggnadsförvaltningen. Utseendet förändras dock naturligt över vintern då inte alla perennerna är livskraftiga året runt.

Den vertikala trädgården på Sundstorget är en av de första som är placerad i offentlig miljö och på ett utsatt läge.

- Vi följer skiftningarna noga för att se vad de olika växterna tål och hur vi kan förbättra till nästkommande år, säger Martin Hadmyr.

Väggen används även som forskningsunderlag. Det är Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
som forskar på den för att öka kunskapen om vertikala trädgårdar i Sverige.

För information kontakta:
Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare, stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 58 95 E-post: martin.hadmyr@helsingborg.se