Skip to main content

Nu påbörjar vi saneringen av fyllnadsmassor på Gröningen

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2015 10:25 CET

Helsingborgs stad ska under våren sanera fyllnadsmassor på Gröningen med ambitionen att Gröningen är fullt öppen igen inför sommarsäsongen. Arbetet börjar i slutet av veckan.

I slutet av veckan startar stadens entreprenör Skanska arbetet på Gröningen. De första arbetsdagarna gräver de provgropar och gör en förtätad provtagning. Därefter inleds saneringen.

Strandpromenaden är öppen hela tiden och kiosker och restauranger kan ha sin verksamhet igång.Lekplatsen påverkas i princip inte då marken under den inte är föremål för sanering. Den kan dock kort behöva stängas av medan sanering pågår i dess direkta närhet.

Arbetena beräknas vara klara före sommarsäsongen.

Det här gör vi:

  • Vi schaktar bort de fyllnadsmassor som är förorenade och transporterar bort dem
  • Vi lägger i nya fyllnadsmassor och anlägger en ny gräsmatta
  • Vi permanentar den informella gångvägen mitt på Gröningen genom att anlägga en grussatt gångväg


För information kontakta
:
Claes Danling, projekteringsledare stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 53 36, e-post: claes.danling@helsingborg.se


Bakgrund till saneringen
Helsingborgs stad har vid provtagningar upptäckt föroreningar i marken på Gröningen. Kompletterande provtagningar har genomförts och i konsultens rapport rekommenderas att sanera de delar av Gröningen som är förorenade.

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.