Skip to main content

Nu startar arbetet för att kunna öppna Kyrkvägen igen

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2015 14:16 CET

Kyrkvägen vid Raus kyrka är sedan hösten 2014 avstängd för biltrafik. Nu startar arbetet för att kunna öppna vägen igen. Medan arbetet pågår stänger vi vägen även för gående och cyklister.

Kyrkvägen är avstängd för att stolparna i räcket inte är förankrade i marken på ett säkert sätt och det finns en risk för att räcket inte tål en påkörning. Det är inget fel på själva bron.

På grund av brons konstruktion och för att den ligger i ett naturreservat tar både undersökningar och åtgärder tid.

- Det är viktigt att vi arbetar på ett sätt som inte skadar naturen och enligt de regler som gäller. Vi har sökt dispens från reservatsföreskrifterna inom naturreservatet Rååns dalgång från Länsstyrelsen och det beslutet har vi nu fått. Det innebär att vi kan påbörja arbetena för att kunna öppna vägen igen, säger Linda Wennbom, gatuingenjör på stadsbyggnadsförvaltningen.

Så påverkas trafikanterna:

  • Bron är helt avstängd för motorfordon. För den som bor i närområdet finns alternativa vägar.
  • Under hela byggtiden är vägen stängd även för gående och cyklister. Vi hänvisar den som går eller cyklar ner till Råån på en anvisad stig och över gångbron som vi har försett med en ramp så att det går att leda cykeln.
  • Det är heller inte tillåtet att gå under bron över Råån. Anledningen är att det finns en risk för att stenarna som ligger i slänten under bron kasar nerför slänten. Stenarna, så kallade glaciser, ligger där som prydnad, och har ingenting med brons konstruktion och hållbarhet att göra.

Det här gör vi:

  • Arbetet startar måndag 14 december och går allt som planerat är det klart i mitten av mars 2016.
  • Vi börjar med att röja sly från ena brosidan så att vi kan påbörja arbetet med glaciserna. I början av 2016 startar sedan arbetet med att förstärka slänterna.

För mer information kontakta:
Linda Wennbom, gatuingenjör, stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 58 30, e-post: linda.wennbom@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Bifogade filer

PDF-dokument