Skip to main content

Nu startar arbetet med att bredda väg 111

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 08:27 CEST

Nu startar Helsingborgs stad och Trafikverket den första etappen med att bygga om delar av väg 111 för att skapa bättre förutsättningar för kollektivtrafiken och öka såväl trafiksäkerheten som kapaciteten på sträckan. Från måndag 10 juni är framkomligheten begränsad i arbetsområdet. 

Väg 111 byggs om mellan Mariastaden och trafikplats Brohult för att stödja ambitionen med Österleden, det vill säga att leda så mycket biltrafik som möjligt via de yttre delarna av stadens vägsystem.Ombyggnaden innebär att vägen breddas från två till fyra körfält.

Måndag 10 juni startar arbetet med den första etappen, som sträcker sig från trafikplats Brohult i Helsingborg, förbi avfarten mot Berga och vidare en bit västerut. Under arbetet är framkomligheten
begränsad längs den ungefär en kilometer långa sträckan. (Se karta här.)

Så påverkas trafikanter i området

  • Den södra körbanan är stängd för trafik och trafiken leds över i den norra körbanan, där ett körfält i vardera riktningen är öppet.
  • Den södra avfarten mot Berga och Bajonettgatan är öppen medan påfarten från Bajonettgatan upp på 111:an österut mot Österleden är helt avstängd under arbetet.
  • Hastigheten begränsas längs arbetsområdet. Under arbetstid är hastigheten begränsad till 50 kilometer per timme. Efter arbetstid skyltar man om till 70 kilometer per timme för att underlätta för trafikanterna och undvika onödiga köer.

Det är Trafikverket som äger och underhåller väg 111, men det är stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg som ansvarar för ombyggnaden av den aktuella sträckan. Hela ombyggnaden av väg 111 beräknas ta ungefär ett år.

På helsingborg.se/111 finns mer information om hur och varför väg 111 breddas.

För information kontakta:
Klas Östholm, projektledare
Tel: 042-10 58 96
E-post: klas.ostholm@helsingborg.se

Bifogade filer

PDF-dokument