Skip to main content

Nu startar ombyggnaden på Rååvägen

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2017 07:00 CET

I juni 2019 ska HelsingborgsExpressen trafikera linje 1. Helsingborgs stad bygger om gator och hållplatser längs sträckan och i januari påbörjar vi arbetena på Rååvägen.

Rååvägen ska rustas upp och enkelriktas norrut genom Råå för bussar och övrig trafik. Under ombyggnaden är Rååvägen avstängd för all fordonstrafik mellan Kaptensgatan och Lybecksgatan (etapp 1) och mellan Lybecksgatan och Mårtensgatan (etapp 2). I möjligaste mån håller vi öppet för leveranser och till infarter.

Busslinje 1 får ändrad körväg
Under byggtiden får linje 1 ändrad körväg. Bussen kommer att köra via Kielergatan och Landskronavägen i båda riktningarna. Linje 1 kommer alltså inte att köra på Rååvägen under byggtiden.

Hållplatserna Mårtensgatan och Råå stängs och ersätts med hållplats Allhelgonakyrkan, Kielergatan respektive Lybecksgatan. Hållplats Kielergatan i norrgående riktning och hållplats Kattegattsgatan ersätts av tillfälliga hållplatser. Mer information finns på skanetrafiken.se.


Arbetena på Rååvägen ska vara klara i juni 2017.

Läs mer om HelsingborgsExpressen på: helsingborg.se/helsingborgsexpressen

För mer information kontakta:
Marcus Ekman, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 40 64, e-post: marcus.ekman@helsingborg.se


Helsingborgsexpressen
Om Helsingborgsexpressen är en satsning på spårvägsliknande bussar med hög kapacitet på linje 1, Helsingborgs mest trafikerade stadsbusslinje. Helsingborgsexpressen ska sättas i trafik sommaren 2019.

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på Helsingborg2035.

Bifogade filer

PDF-dokument