Skip to main content

Nu startar utvecklingen av Ångfärjeområdet

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2015 09:18 CEST

Tisdagen den 1 september, inleds det förberedande arbetet för att utveckla Ångfärjeområdet till en ny och attraktiv plats för möten och sammankomster, samt hotell och bostäder.

Ångfärjeområdet ska utvecklas till en attraktiv mötesplats vid havet för helsingborgare, företagare och besökare. Nu inleds det förberedande arbetet.

- Det är bra att arbetet med sista etappen i Norra hamnen nu drar igång. Helsingborg växer och det behövs nya bostäder och mötesplatser. Med utvecklingen i Ångfärjeområdet förstärks Helsingborgs koppling till vattnet med fler vattennära mötes- och utsiktsplatser. Strandpromenaden, Gröningen och kajpromenaden i Norra hamnen får en naturlig fortsättning och knyts in mot city, säger Peter Danielsson, (M) kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.

Arbetet inleds med att förlänga kajen bredvid Tullhuset, i Inre hamnen. Arbetet väntas vara klart i början av nästa år. Under våren kommer Ångfärjestationen att flyttas till sitt nya läge på kajen. Det blir också en del markarbeten i samband med att staden ska dra fram nya ledningar till Ångfärjestationen och till de nya byggnaderna på Ångfärjetomten.

- Vi river först den befintliga kajen på större delen av sträckan och slår sedan spont för den nya kajen och fyller ut mellan den nya och tidigare kajlinjen. Totalt är det 110 meter ny kaj som ska byggas, säger Anette Fröberg, projektledare för kajutbyggnad och allmän platsmark.

I samband med att arbetet drar igång stänger staden av kajen från Tullhuset och ner till hörnet med stängsel. Även delar av den västra parkeringsplatsen på Hamntorget stängs av för att entreprenören ska kunna använda ytorna under utbyggnaden.

- I samband med själva spontningsarbetet blir det en del buller vilket kommer att störa de som bor och arbetar i närheten. Däremot begränsas bullret framför allt till dagtid mellan klockan 7.00 och 17.00, säger Anette Fröberg.

Nästa sommar startar schaktarbeten inför byggnation av underliggande garage och därefter startar bygget av mötesanläggningen, hotell och bostäder. Om fem år beräknas den nya mötesplatsen, hotell och bostäder vara klara.

För mer information kontakta Helsingborgs stad:
Peter Danielsson, (M) kommunstyrelsens ordförande, telefon 042-10 50 87
Anette Fröberg, projektledare för kajutbyggnaden, telefon 042-10 36 21
Cecilia Johansson, projektledare för exploateringen, telefon 042-10 58 36

För mer information om Ångfärjeprojektet besök helsingborg.se/angfarjan

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.