Skip to main content

​Nu tar vi nästa steg i arbetet med att skapa ökad kundnytta i bygglovsärenden

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 09:07 CET

Helsingborg växer stadigt och under de kommande åren måste byggtakten öka. Den positiva trenden är också en utmaning, som ställer allt högre krav på stadens bygglovsenhet. För att möta kundernas förväntningar tar vi nu nästa steg i vårt utvecklingsarbete.

Bygglov är en viktig del i att möjliggöra byggandet av fler bostäder samt verksamheter, som ger arbetstillfällen åt fler helsingborgare. Bygglovsenheten har under de senaste åren genomgått ett förändringsarbete för att öka effektivitet och bemötande. Nu är vi redo för nästa steg och stadsbyggnadsnämnden har därför tagit beslut om ett utvecklingsarbete som ska skapa mer kundnytta genom att öka bygglovsenhetens tillgänglighet, effektivitet och information.

- Att Helsingborg växer i snabb takt är självklart positivt men det ställer också krav. Vi måste kontinuerligt se över och utveckla våra processer för att på bästa sätt möjliggöra för ett ökat byggande, säger Christian Orsing, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

- Vi kommer att ha särskilt fokus på att mäta effekten av bygglovs utvecklingsarbete. SKLs löpande NKI-mätningar är viktiga för att få reda på vad våra företagskunder tycker. Vi kompletterar dessa med egna mätningar för privatkunderna, säger Linda Skoglund, utvecklingsstrateg på stadsbyggnadsförvaltningen.

Projektet delas in i tre delprojekt. Digitalisering, som handlar om att våra kunder ska kunna söka bygglov digitalt och kunna följa sitt ärende genom att logga in på nätet. Information/kommunikation, som handlar om att skapa förståelse för bygglovsprocessen och att kommunicera på ett sätt som är enkelt att förstå för kunderna. Tillgänglighet, som handlar om att vi ska bli mer tillgängliga för våra kunder men också att vi ska få tid till effektiv handläggning.

- Om vi ska nämna något exempel så kommer vi att se över möjligheten att införa en bygglovsguide, en person som kan sitta ner med kunden och förklara bygglovsprocessen så att handläggningen sedan kan gå snabbt och smidigt. Det kan också bli aktuellt att erbjuda öppet hus på kvällstid några tillfällen under året, säger Linda Skoglund.

Stadsbyggnadsförvaltningen kommer årligen att redovisa bygglovs utvecklingsarbete på stadsbyggnadsnämndens sammanträden.


För mer information kontakta:
Christian Orsing, (M) stadsbyggnadsnämndens ordförande
Tel: 0703-010726, e-post: christian.orsing@helsingborg.se

Linda Skoglund, utvecklingsstrateg på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 56 58, e-post: linda.skoglund@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Bifogade filer

PDF-dokument