Skip to main content

Ny app tar hjälp av helsingborgarna

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2013 13:08 CEST

Nu blir det ännu enklare för Helsingborgs invånare att hjälpa till med allas vårt gemensamma arbete för en hel och ren stad där det är lätt att trivas. Med hjälp av en app som Helsingborgs stad tagit fram är det enkelt att anmäla fel som rör stadsmiljön.

Att saker fungerar i vår offentliga miljö är viktigt för trivseln och för att vi som bor och verkar i staden ska känna stolthet, trygghet och samhörighet. Med appen ”Felanmälan Helsingborgs stad” hoppas staden få hjälp av invånarna att rapportera in när något behöver åtgärdas. Det kan till exempel handla om gatlampor som inte fungerar eller klotter på en bänk.

- Vi har ett gemensamt ansvar för vår stad och alla kan vi hjälpa till genom att använda
appen när vi upptäcker något i Helsingborgs stadsmiljö som behöver åtgärdas, säger
Peter Danielsson, ordförande i kommunstyrelsen. Tillsammans skapar vi en attraktivare
stad och en renare miljö för alla människor.

Appen fungerar på så sätt att du beskriver felet och väljer plats i kartan. Om du vill kan du bifoga en bild och begära återkoppling från Helsingborgs stad.

- Appen gör det enkelt att hjälpa till eftersom det går att felanmäla direkt på plats, säger
Magnus Jälminger, ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Tillsammans håller vi staden ren.

De olika kategorierna för felanmälan i appen är; Gator, Gatubelysning (ange antal
lampor), Grönområden och parker, Gång- och cykelbana, Klotter, Lekplatser, Naturområden
och vandringsleder, Nedskräpning, Offentliga toaletter, Parkering, Stränder, Trafik
och trafikskyltar, Vinterväghållning, samt Övrigt.

- Appen underlättar vårt arbete genom att vi får en snabb återkoppling när något behöver åtgärdas, säger Per Lindqvist, chef för drift och underhållsavdelningen på stadsbyggnads-förvaltningen.

Appen heter ”Felanmälan Helsingborgs stad” och hämtas enkelt från Appstore (iOS) eller Googleplay (Android). Appen fungerar för iOS 5.0 och för Android 2.2 eller senare.

För information kontakta:
Magnus Jälminger, stadsbyggnadsnämndens ordförande
Tel: 042-10 39 91 
E-post: magnus.jalminger@helsingborg.se


Helsingborgs vision 2035
… innehåller bland annat Visionen om den gemensamma staden. Hos oss finns gemenskap, jämlikhet och tolerans. Här finns lika möjligheter för alla människor. Här finns vård och omsorg för alla. I Helsingborg har vi inflytande över stadens utveckling och tar ett gemensamt ansvar för vår stad. Här finns hållbar tillväxt och hållbart byggande. Vi har spännande boendemiljöer och uppmärk-sammad arkitektur. Här finns ett hem för alla smaker och behov. Hos oss finns stolthet, trygghet och samhörighet, här är det lätt att trivas. I Helsingborg finns det goda livet.


Helsingborg är skapande och gemenskap, intiativ och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Här växer både människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något.