Skip to main content

Ny chef för miljökontoret

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2009 10:02 CEST

När miljökontorets förvaltningschef Gregor Holmgren går i pension tar biträdande miljöchef Ulla Ingers över posten.

- Jag är glad över att det blev en intern kraft som visade sig bäst kvalificerad i den hårda konkurrensen, säger stadsdirektör Stellan Folkesson.

Ulla Ingers har arbetat på miljöförvaltningen sedan 1980, först som miljöinspektör därefter avdelningschef och biträdande miljöchef. De senaste tio åren har Ulla Ingers haft fokus på stadsövergripande miljöstrategiska frågor som bland annat miljöledningssystem och miljöprogram.

- Miljöförvaltningens arbete får aldrig bli en isolerad verksamhet om vi ska nå våra mål. Därför har vi lagt stor vikt vid att hitta en kraft som kan fortsätta att utveckla miljöarbetet inom det breda uppdrag vi har, säger miljönämndens ordförande Lars Thunberg (KD).

I rekryteringsprocessen var också Ulla Ingers breda yrkeserfarenhet en stark merit. Hon har arbetat med många olika typer av miljöfrågor. Tack vare sitt tvärsektoriella arbete har hon också skapat sig ett gott namn och stort förtroende inom organisationen. Inom samtliga tre intervjugrupper, med fackliga företrädare, miljökontorets ledningsgrupp samt ledande politiker, var det full enighet kring valet av miljöchef.

- Jag är väldigt glad för förtroendet och självklart ger det ytterligare inspiration att fortsätta att utveckla miljöarbetet i Helsingborgs stad, säger Ulla Ingers.

Allt som återstår i rekryteringsprocessen är ett formellt beslut i kommunstyrelsen på onsdag 15 april. Avsikten är att Ulla Ingers ska börja på sin nya tjänst i juni då nuvarande miljöchef Gregor Holmgren går i pension.

För mer information:

Stellan Folkesson

Stadsdirektör, kommunstyrelsens förvaltning

Tel: 042-10 66 00

E-post: stellan.folkesson@helsingborg.se


Lars Thunberg (KD)

Miljönämndens ordförande

Tel: 0706-284310

E-post: lars.thunberg@karibu.se


Ulla Ingers

Biträdande miljöchef, miljökontoret

Tel: 042-10 50 41, 0732-231 12 11

E-post: ulla.ingers@helsingborg.se