Skip to main content

Ny chef ska leda H+ i hamn

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 12:06 CEST

Med en gedigen erfarenhet som projektledare, som beställare av infrastrukturprojekt samt erfarenheter från både svenska och utländska entreprenader stod Johan Brantmark stark i konkurrensen. Till sommaren börjar han som projektchef för H+.

Helsingborg står inför sitt största stadsutvecklingsprojekt i modern tid. Projektet kallas H+ och går framför allt ut på att utveckla och tillvarata de centrala södra delarna av staden. Järnvägsspår ska grävas ner genom tunnlar, en stadsmotorväg ska omvandlas till allé och stadens södra stadskvarter ska förlängas västerut mot havet och integreras med en helt ny stadsdel som ska uppföras kring hamninloppet. Visionen är att i Helsingborg skapa ett kreativt centrum i Öresundsregionen och i vintras utlyste Helsingborgs stad projektchefstjänsten för "Nordens största stadsutvecklingsprojekt".

- H+ är en av Helsingborgs stads viktigaste strategiska framtidsfrågor och därför är det oerhört viktigt att vi knyter till oss spetskompetens och erfarenheter av stadsutveckling, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Inspirera, motivera, samordna och leda

Idag arbetar cirka tio personer med olika bakgrund på H+kontoret och en stor del av projektledarens arbete kommer att handla om att leda gruppen samt främja samverkan mellan interna samarbetspartners och externa leverantörer. På projektledarens bord ligger också lobbyarbete, med syftet att få de praktiska förutsättningarna för H+ på plats. Från Helsingborgs stads sida har nyckelorden i rekryteringen därför varit förmåga att inspirera, motivera, samordna och leda.

- Johan Brantmarks meriter överensstämmer med kravspecifikationerna på ett mycket bra vis. Han har ett gott kunnande inom området och en förmåga att samverka, utveckla befintlig kompetens samt nätverka i stora samhällsbyggnadsprojekt, säger Jörgen Fransson, personaldirektör på kommunstyrelsens förvaltning.

Johan Brantmark är civilingenjör med inriktning Väg och vatten och teknologie doktor inom området bergmekanik. Han har arbetat i många år för Skanska med infrastruktur och tunnlar. Bland mycket annat har han varit projekteringssamordnare för del av Södra länken i Stockholm och för en färskvattentunnel i Zimbabwe. I Hong Kong har han också mellan åren 2003 och 2005 varit platsansvarig för ett omfattande vägtunnel- och broprojekt. Mellan 2005 och 2008 var Johan Brantmark biträdande projektledare för tunnelarbeten vid Citytunneln i Malmö och för närvarande arbetar han som chef för affärsområdet samhällsbyggnad på teknikkonsultbolaget Ramböll. (Se bilaga för fullständigt CV).

-Johan Brantmarks internationella och gedigna bakgrund kan vara till mycket stor nytta för staden, säger stadsdirektör Stellan Folkesson.

Redan i maj börjar Johan Brantmark uppdraget för H+ på deltid och direkt efter semestern på heltid.

För mer information:

Om rekryteringen:
Jörgen Fransson
Personaldirektör
Helsingborgs stad
Tel: 042-10 77 51
jorgen.fransson@helsingborg.se

Om H+:
Jessica Engvall
Informationsansvarig för H+projektet
Helsingborgs stad
Tel: 042-10 35 20
jessica.engvall@helsingborg.se

Johan Brantmark
Tel: 0768-10 54 10

Se även

www.helsingborg.se/hplus