Skip to main content

Ny säkerhetschef i Helsingborgs stad

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2018 13:20 CEST

Elina Bratt är ny säkerhetschef i Helsingborgs stad.

I veckan blev det klart att Elina Bratt blir Helsingborgs stads nya säkerhetschef. Elina Bratt kommer närmast från tjänsten som säkerhetsstrateg i Helsingborgs stad.

– Med Elina Bratt får vi en skicklig ledare med driv och engagemang för Helsingborgs stad. Elina är väl insatt i stadens brottsförebyggande arbete och ligger bakom några av de initiativ som uppmärksammats nationellt. Elina Bratt och hennes medarbetare kommer tillsammans med stadens förvaltningar och bolag samt samarbetspartners att göra skillnad, säger utvecklingsdirektör Mikael Kipowski.

Säkerhetschefen är chef för enheten för trygghet och säkerhet. Enheten leder, samordnar och utvecklar kommunens övergripande arbete för att förebygga och hantera oönskade händelser.

– Jag är stolt och glad över förtroendet att få leda och utveckla trygghets- och säkerhetsarbetet för staden. Under året har vi bland annat lagt en omfattande aktivitetsplan för att motverka organiserad brottslighet och öka tryggheten i kommunen tillsammans med Polisen i en särskild samverkansöverenskommelse. Vi står inför spännande utmaningar med samhällets upprustning av civilt försvar. Jag ser fram emot att fortsätta det arbetet och ta det till nästa nivå, säger Elina Bratt, tillträdande säkerhetschef i Helsingborgs stad.

Elina Bratt efterträder Fredrik Ever Banke som slutade innan sommaren. Elina Bratt tillträder den 1 oktober.

Fakta

Enheten för trygghet och säkerhet samarbetar med kommunens förvaltningar och hel- och delägda bolag för att främja en god riskhantering, genom skadereducerande arbete, utbildningsinsatser inom informationssäkerhet och genom brottsförebyggande arbete. 

För mer information, kontakta: 

Tillträdande säkerhetschef Elina Bratt, telefon: 073-3154178

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.