Skip to main content

Ny strategi mot bostadslöshet

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2013 15:28 CET

Den 31 januari antog socialnämnden ett förslag till mål- och strategidokument för stadens arbete mot
bostadslöshet.

Dokumentet ska fungera som en röd tråd genom alla stadens förvaltningar och bolag i
arbetet mot bostadslösheten. Samordnade insatser ska leda till att så många av
stadens invånare som möjligt kan bo kvar i eller erhålla ett vanligt boende,
samt att förebygga att nya bostadslösa tillkommer.

– Vi är stolta över att socialnämnden med stor enighet tagit ett steg närmare en
stadsövergripande strategi. Det är komplexa frågor som behöver långsiktig och
tydlig styrning. Detta går inte att förändra på några veckor eller månader. Denna
fråga kan ingen enskild nämnd eller förening lösa, det krävs en enad stad med stöd
av forskning och nationella riktlinjer, kommenterar Anders Lundström (KD),
ordförande i socialnämnden.

En del av visionsarbetet

Förslaget ska ses som en del i ett större sammanhang, där Helsingborgs stads Vision 2035
är utgångspunkten. Kommunfullmäktige gav 2011 socialnämnden i uppdrag att
samordna stadens insatser för bostadslösa och lägga ett förslag på hur detta
arbete ska organiseras, i samarbete med berörda nämnder, förvaltningar och
bolag. Förslaget kommer nu att skickas vidare till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för debatt och fastställande. Därefter är tanken att en
stadsövergripande arbetsgrupp ska föra strategierna vidare till handling, med
hjälp av konkreta och mätbara mål.

– Boendefrågan kräver samsyn, gemensamma mål och ett helhetsgrepp kring tillgång och
efterfrågan, dialog med fastighetsägare i staden och planering av nya boenden. Denna
strategi ställer höga krav på stadens åtaganden, men ger också större möjlighet
att göra det bättre för dessa utsatta grupper.


Anders Lundström (KD), ordförande socialnämnden
Tel: 042-10 49 08, 070-210 49 92
E-post: anders.lundstrom@helsingborg.se

Maria Ward (S), vice ordförande socialnämnden
Tel: 042-10 68 95, 073-231 59 03
E-post: maria.ward@helsingborg.se

Bifogade filer

PDF-dokument