Skip to main content

Nya boenden för hemlösa i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 12:17 CEST

Tre av socialförvaltningens kollektiva stödboenden för hemlösa personer med missbruksproblem stängs i slutet av året. Samtidigt öppnar vid årsskiftet ett helt nytt boende med 34 platser på Gåsebäck.

Men i allt högre grad kommer klienterna att erbjudas så kallade träningslägenheter, vilket är lägenheter som socialtjänsten hyr åt människor som behöver särskilt stöd. Under hösten och vintern kompletteras kommunens 40 träningslägenheter med ytterligare cirka 20 stycken.

 

– Trots att vi lägger ner tre boenden kommer vi att kunna erbjuda fler boendeplatser som innebär ett eget och mer stabilt boende för den enskilde. De nuvarande lokalerna är undermåliga och kommunens medel används inte effektivt, säger Dinah Åbinger, chef för socialförvaltningens vuxenverksamhet.

 

Inom de närmaste tre åren kommer cirka 25 hemlösa personer dessutom att få egna hyreslägenheter med förstahandskontrakt inom ramen för projektet Bostad först. Hittills har sju sådana lägenheter förmedlats.

 

De tre boenden som läggs ner är Hotell Magnus Stenbock på Lilla Strandgatan med 20 platser, Bredbo på Bredgatan med 10 platser och Möllan på Nedre Holländaregatan med 17 platser.

– Självklart kommer ingen att bli av med sin plats med hänvisning till gatan, utan alla kommer att erbjudas ett nytt boende, säger Dinah Åbinger.

Då Hotell Magnus Stenbock och Bredbo stänger den 30 november, men de nya boendena inte står klara i full skala förrän en månad senare, erbjuds en del klienter ett provisoriskt boende i anslutning till Möllans lokaler under december månad. Vid årsskiftet stänger även Möllan.

 

Det var i våras som politikerna i socialnämnden fattade beslut om en omstrukturering av kommunens stödboenden. Men redan under 2009 gjordes förändringar av boenden för personer med psykiska funktionsnedsättningar . Två kommunala boenden flyttade till nya lokaler som kunde uppfylla brandskyddsnormer och kvalitetskrav och ett helt nytt boende, Kronan, öppnade.

 

 

 

 

För mer information kontakta

Dinah Åbinger, verksamhetschef

Tel. 042-10 65 65, 070-204 95 65

E-post: dinah.abinger@helsingborg.se