Skip to main content

Nya källsorteringsstationer gör det lättare att sortera rätt

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 14:46 CEST

Nu utökas möjligheterna för källsortering på allmänna platser i Helsingborg. Nya  källsorteringsstationer sätts ut på nio olika platser där folk kan sortera färgat och ofärgat glas, plast- och pappersförpackningar, restavfall och returflaskor och -burkar.

I love Hbg handlar om att vi alla hjälps åt att minska nedskräpning i Helsingborg med målsättningen att bli Sveriges renaste stad. Det gör vi varje dag genom att slänga vårt skräp i närmaste papperskorg och källsortera där det finns möjlighet. En förstudie visar att intresset för källsortering på allmänna platser är stort och 9 av 10 helsingborgare är positiva till att sortera sitt skräp på stan.

- Helsingborg var tidiga med källsortering i hushållen och är enligt Avfall Sverige en av de kommuner där både mängden källsorterat avfall och renhetsgraden är högst i landet. Vi har därför bra förutsättningar att lyckas med källsortering på allmänna platser, säger Elisabeth Lindkvist, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen.

Sommaren 2012 gjordes det första försöket när ett antal röda papperskorgar med källsorteringsmöjligheter placerades ut, bland annat på Gröningen och i Slottshagen. De nya källsorteringsstationerna har utvecklats utifrån tidigare erfarenheter både från Helsingborg och Malmö. Det innebär att modulerna är större än tidigare och varje skräpsort har en tydlig färgsättning och piktogram för att underlätta sorteringen.

- Målet är att källsortering på allmänna platser på sikt ska bli lika självklar som i hushållen. På så sätt bidrar vi till att uppnå stadens vision 2035 om en gemensam och balanserad stad, säger Elisabeth Lindkvist, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen.

De nya källsorteringsstationerna kommer att finnas på platser där det uppkommer mycket avfall. Märker vi att de behövs bättre på andra ställen så flyttas de dit. De röda papperskorgarna med
källsorteringsmöjlighet som redan finns i dag för att sortera skräp kommer att finnas kvar.

Som grund för projektet ligger kommunfullmäktiges beslut om att möjliggöra för källsortering i det offentliga rummet.

För mer information kontakta:
Elisabeth Lindkvist, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen,
tel. 042-10 24 68, e-post: elisabeth.lindkvist@helsingborg.se

Fakta om återvinning

  • Papper kan återvinnas sju gånger och ett ton returpapper motsvarar ungefär 14 träd.
  • Plastförpackningar är vanligtvis gjorda av olja. För varje kilo plast som återvinns sparar vi en
    liter olja och två kilo koldioxid.
  • Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner.
  • Metallförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst.
  • När aluminium återvinns sparar vi 95 procent av den energi som annars behövs för att göra helt nytt aluminium.
  • Glasförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras.

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Bifogade filer

PDF-dokument