Skip to main content

Nya trafikförsök för att hjälpa handeln i stadskärnan

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 10:25 CET

Citysamverkan har genom sina intressenter identifierat åtgärder som kan hjälpa handeln i stadskärnan. Tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen har Citysamverkan plockat ut två av dessa åtgärder för att pröva dem under julhandeln. Det ena är att införa och utvärdera effekterna av att ha en-timmesparkering istället för 30-minutersparkering på ett par strategiskt utvalda gator i centrum. Det andra är ett praktiskt försök med enkelriktad biltrafik på Södergatan på delen mellan Söderpunkten och Filmstaden.

Fredag den 6 december ändras tillåten parkeringstid utmed Carl Krooks gata, Södra Strandgatan och Södra Storgatan från 30-minutersparkering till en-timmesparkering. Förändringen av tillåten parkeringstid utförs för att bättre tillmötesgå besökarnas behov.

- Det är många av våra intressenter som ser att denna åtgärd är ett viktigt steg för en bättre tillgänglighet i centrum. Vi inser att det finns många andra frågor som på sikt kommer vara mer
avgörande för att vi ska bevara vårt fortsatt levande centrum, men detta försök kan hjälpa oss en bit på vägen, säger centrumledare Cina Wikeborg.

Samtidigt öppnas Södergatan mellan Gasverksgatan och Nedre Holländaregatan för enkelriktad biltrafik söderut. Helsingborgs stad utför detta som en åtgärd för att göra det lättare att ta sig med bil norrifrån till parkeringarna på Söder och därigenom minska söktrafiken i området.

- Sträckan är idag en viktig bussgata, som är positiv i arbetet med att skapa en attraktiv kollektivtrafik. Vi vill dock pröva om vi genom att öppna upp för enkelriktad biltrafik får fler goda effekter, säger trafikchef Oscar Grönvall.

Merparten av de frågor som kom fram under de fem veckor som Citysamverkan identifierade åtgärder tillsammans med sina medlemmar behöver utredas och fördjupas. Flera frågor blir också en naturlig del i stadens projekt En levande stadskärna.

- Vi kan konstatera att frågor tar olika lång tid att utreda och genomföra. Genom att pröva vissa åtgärder i praktiska försök tror vi att vi på sikt bevarar och utvecklar vår stadskärna, säger Cina
Wikeborg.

- Centrumfrågan är mycket mer komplex än att vi ska kunna lösa den genom ett försök av det här slaget men vi ser julhandeln som ett bra tillfälle att pröva tankar och idéer från Citysamverkan, säger Oscar Grönvall.

Kontaktpersoner:
Oscar Grönvall, trafikchef, stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 36 81, e-post: oscar.gronvall@helsingborg.se

Cina Wikeborg, centrumledare, Citysamverkan
Tel: 0727-04 04 77, e-post: cina.wikeborg@helsingborg.se